You can copy/paste HTML codes anywhere you like, for example in homepage, or even other sites

XML نقشه یابی ژنتیکی ژن (های) برگرداننده باروری در برنج با استفاده از نشان گرهایSTS و SSR
بهاره خوش خلق *، نادعلی باباییان جلودار، نادعلی باقری
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML ارزیابی هیبریدهای جدید مونوژرم چغندرقند از نظر تحمل به خشکی
الهه غفاری *، اباذر رجبی، علی ایزدی دربندی، فرانک روزبه، رضا امیری
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML گروه بندی و بررسی الگوی بیان ژن های خانواده bZIP در ریشه گیاه گوجه فرنگی تحت تنش دمای پایین
پرویز حیدری *، حمید نجفی زرینی
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML مروری بر روش های بیومتری برای اصلاح مقاومت به شوری در گیاهان زراعی
محسن نیازیان *، معصومه نعمانی، سید احمد سادات نوری
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML بررسی تنوع ژنتیکی توده های آفتابگردان آجیلی بر اساس صفات آگرومورفولوژیک با استفاده از روش های آماری چند متغیره
رقیه ضیایی فرد *، رضا درویش زاده، ایرج برنوسی
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML بررسی روابط صفات در شرایط عادی و تنش خشکی در ارقام کلزا
محمد مهدی مجیدی *، محسن جعفرزاده قهدریجانی، فاطمه رشیدی، آقافخر میرلوحی
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML بررسی اثرات القای ‌پلی‌پلوئیدی در شرایط درون شیشه بر گیاهچه‌های باززاشده بذرالبنج مشبک (Hyoscyamus reticulatus L.)
سید هادی مدنی *، بهمن حسینی، اسماعیل دهقان، اسماعیل رضائی چیانه
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML ارزیابی برخی از ژنوتیپ های گندم نان در مرحله زایشی تحت الگوی تنش سرمای بهاره
علیرضا عسکری کلستانی، ابوذر اسدی، رضاقلی میرفخرایی *، علیرضا عباسی
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML بررسی پایداری جو سردسیر (Hordeum vulgare L.) با استفاده از روش های آماری چندمتغیره
امیر عباس تقی زاده *، بهزاد سرخی لله لو، شهرام نخجوان
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML تجزیه پایداری عملکرد هشت رقم گندم نان (Triticum aestivum L.) در شرایط کرمان
خدیجه مختاری فر *، روح اله عبدالشاهی، شهرام پورسیدی
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML شناسائی برخی از معیارهای فنومرفوفیزلوژیکی برای گزینش ارقام آفتابگردان (Helianthus annuus L.) با قدرت رقابتی بالا در برابر علف هرز تاج خروس سفید (Amaranthus albus L.) با استفاده از روش های آماری چند متغیره
محمد جواد بابائی زارچ *، سهراب محمودی، سید وحید اسلامی
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML مطالعه اثر متقابل ژنوتیپ و محیط در ارقام آزاد گرده افشان آفتابگردان (Helianthus annuus) بر اساس روش‌های پارامتری و روش تای
سحر کلاته جاری، خداداد مصطفوی *، علیرضا نبی پور
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML ارتباط بین یک نشان‌گر مولکولی ناجفت با شدت آلودگی به ریزومانیا در مزرعه و غلظت ویروس در ریشه چغندرقند
پیمان نوروزی *، مژده کاکوئی نژاد، سید باقر محمودی، سعید دارابی
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML بررسی تنوع ژنتیکی لاین ها و ارقام زمستانه کلزا (Brassica napus L.) با استفاده از نشان‌گرهای مولکولی RAPDو SSR
حسن هدایتی مرزونی *، حبیب اله سمیع زاده لاهیجی
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML روابط بین عملکرد و اجزای عملکرد دانه در دو جمعیت F3 عدس
میترا وندا *، محمود خدامباشی، سعداله هوشمند، بهروز شیران، رضا امیری فهلیانی
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML بررسی پایداری علوفه لاین های پیشرفته خلر (Lathyrus sativa L.) با روش های پارامتری و غیرپارامتری
جعفر احمدی *، بهروز واعظی، علیرضا پورابوقداره
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML جداسازی و کلونینگ ژن ایزوفلاون سنتتاز از گیاه سویا رقم ویلیامز III
امیر آراسته فر، علی ریاحی مدوار *، مسعود توحیدفر
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML تنوع ژنتیکی ژنوتیپ های برنج با استفاده از نشان‌گرهای SSR و تجزیه ارتباط برای صفات مرتبط با تحمل به سرما
فاطمه هنرور، حسین صبوری *، احمدرضا دادرس
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML تولید بذر مصنوعی از طریق کپسوله کردن نوک شاخه ها در دو هیبرید ایرانی آفتابگردان (Helianthus annuus hyb. Azargol and Farrokh)
سهیلا مرادی *، محمدرضا عظیمی، سعید پورداد، حیدر ذوالنوریان
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML بررسی روابط برخی از صفات مورفولوژیک با عملکرد دانه در ژنوتیپ های برنج
سمانه الیاسی *، وحید ملاصادقی، شاپور عبدالهی
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML ارزیابی ارقام گندم بهاره بر اساس شاخص‌های مقاومت به تنش خشکی
محمدرضا نقوی *، محمد مقدم، محمود تورچی، محمدرضا شکیبا
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML بررسی الگوی بیان ژن های مرتبط با بیماری زایی در القای مقاومت به بیماری سفیدک سطحی در رقم حساس گندم پس از تیمار با اسید سالسیلیک
لیلا آهنگر *، ولی الله بابایی زاد، غلامعلی رنجبر، حمید نجفی زرینی، عباس بیابانی
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML کلونینگ و ارزیابی بیوانفورماتیکی ژن مونودهیدروآسکوربات ردوکتاز (MDHAR) در گیاه آلوروپوس لیتورالیس و بررسی بیش‌بیان آن در گیاه توتون (Nicotina tobacum)
آزاده محسنی *، قربانعلی نعمت زاده، علی دهستانی کلاگر، بهزاد شاهین کلیبر، الهام سلیمانی
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML اثرات تنظیم کننده های رشد گیاهی بر کال‌زایی جوانه انتهایی رقم ناز تک‌شاخه کنجد (Sesamum indicum L.)
سینا قنبری *، سید کمال کاظمی‌تبار
چکیده -   متن کامل (PDF)
XML رتبه‏بندی لاین‏های سورگوم علوفه‏ای (Sorghum bicolor L.) به تنش خشکی بر اساس رشد اولیه گیاهچه در شرایط آزمایشگاه
زهرا خدارحم ‏پور *، آسیه سلطانی
چکیده -   متن کامل (PDF)
Back to Original Issue


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2020 All Rights Reserved | Journal of Crop Breeding

Designed & Developed by : Yektaweb