دوره 11، شماره 29 - ( بهار 1398 )                   جلد 11 شماره 29 صفحات 202-213 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Espanani S, Majidi M M, Saedi G. Efficiency of Indirect Selection to Improve Yield and Drought Tolerance in Populations Derived from Inter-Specific Hybridization of Soft Flower. jcb. 2019; 11 (29) :202-213
URL: http://jcb.sanru.ac.ir/article-1-659-fa.html
اسپنانی سهیلا، مجیدی محمد مهدی، سعیدی قدرت اله. کارایی انتخاب غیرمستقیم برای بهبود عملکرد و تحمل به خشکی در جوامع حاصل از تلاقی بین گونه ای گلرنگ. پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی. 1398; 11 (29) :202-213

URL: http://jcb.sanru.ac.ir/article-1-659-fa.html


گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان
چکیده:   (663 مشاهده)

گزینش مناسب، مهم­ترین عامل برای افزایش عملکرد در برنامه ­های اصلاحی است. یکی از موثرترین روش­ها در گزینش ژنوتیپ ­های مطلوب به ­منظور بهبود صفات پیچیده­ای نظیر عملکرد، بهره گیری از شاخص ­های انتخاب می­ باشد. به ­منظور ارزیابی کارایی روش­ های مختلف انتخاب، تعداد 63 فامیل از 2 جمعیت F3 حاصل از تلاقی­های بین گونه ­ایoxyacanthus  Carthamus × Carthamus tinctorius به اختصار IO و Carthamus palaestinus × Carthamus tinctorius به اختصار IP در دو محیط رطوبتی عدم تنش و دارای تنش خشکی در سال 1394 در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه صنعتی اصفهان مورد ارزیابی قرار گرفتند. شاخص­ های انتخاب اسمیت-هیزل و پسک-بیکر بر اساس صفاتی که در رگرسیون مرحله ­ای وارد شدند، محاسبه شدند. نتایج نشان داد در جمعیت IP و در شرایط عدم تنش رطوبتی، تعداد انشعاب در بوته بیش­ترین مقدار ضریب را در شاخص پسک- بیکر داشت و این شاخص نسبت به شاخص اسمیت-هیزل 1 و 2 از کارایی انتخاب بالاتری را نشان داد و در نتیجه می­تواند به عنوان شاخص موثرتر برای گزینش ژنوتیپ­ های برتر در این شرایط معرفی شود. در شرایط تنش رطوبتی و در همین جمعیت (IP)، بیشترین مقدار ضریب در شاخص اسمیت هیزل 1و 2 متعلق به صفت وزن صد دانه بود و این دو شاخص دارای کارایی انتخاب بیشتری نسبت به شاخص پسک بیکر بودند. در جمعیت IO  و در هر دو شرایط رطوبتی، شاخص اسمیت- هیزل 1 و 2 نسبت به شاخص پسک-بیکر از کارایی انتخاب بیشتری برخوردار بودند و به­ عنوان شاخص موثرتر انتخاب شدند که در این دو شاخص وزن صد دانه در هر دو شرایط رطوبتی بیشترین مقدار ضریب را دارا بود. کارایی انتخاب درجمعیت IP بیشتر از جمعیت IO بود و در نتیجه می­توان از این جمعیت برای تولید ژنوتیپ ­های پرعملکرد برای برنامه ­های اصلاحی بهره برد. از آنجا که والد وحشی C. palaestinus واجد صفات نامطلوب کمتری است، می ­توان در برنامه­ های اصلاحی نسبت به انتقال ژن ­های مطلوب آن به گونه زراعی گلرنگ اقدام کرد.

متن کامل [PDF 1251 kb]   (152 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: اصلاح نباتات، بیومتری
دریافت: ۱۳۹۵/۸/۱۹ | ویرایش نهایی: ۱۳۹۸/۲/۲۴ | پذیرش: ۱۳۹۶/۱۱/۷ | انتشار: ۱۳۹۸/۲/۱۸

فهرست منابع
1. Allen, R.G., L.S. Pereira, D. Raes and M. Smith. 1998. Crop evapotranspiration: Guidelines for computing crop requirements. Irrigation and Drainage Paper No. 56, (FAO: Rome, Italy).
2. Baker, R.J. 1986. Selection indices in plant breeding. CRC Press, Inc., Boca Raton, Florida. 218p.
3. Clegg, M.T. 1997. Plant genetic diversity and the struggle to measure selection. Journal of Heredity, 88 (1): 1-7. [DOI:10.1093/oxfordjournals.jhered.a023048]
4. Dolan, D.J., D.D. Stuthman, F.L. Kalb and A.D. Hewings. 1996. Multiple trait selection in a recurrent selection population in oat (Avena sativa L.). Crop Science, 36(5): 1207-1211. [DOI:10.2135/cropsci1996.0011183X003600050023x]
5. Eta-Ndu, J.T. and S.J. Openshaw. 1992. Selection criteria for grain yield and moisture in maize yield trials. Crop Science, 32(2): 332-335. [DOI:10.2135/cropsci1992.0011183X003200020010x]
6. Falconer, D.S. 1989. Introduction to quantitative genetics. Longman Group Ltd., London.
7. Gebre, H. and E. N. Later. 1996. Genetic response to index selection for grain yield, kernel weight and percent protein in four wheat crosses. Plant Breeding, 115(6): 459-464. [DOI:10.1111/j.1439-0523.1996.tb00957.x]
8. Grafius, J.E. 1964. A geometry of plant breeding. Crop Science, 4(3): 241-246. [DOI:10.2135/cropsci1964.0011183X000400030001x]
9. Granate, M.J., C. Cosmedomia and A. Pattopacheco. 2002. Prediction of genetic gain with different selection indices in popcorn CMC-43. Revista Publication, 37(7): 1001-1008. [DOI:10.1590/S0100-204X2002000700014]
10. Hajjar, R. and T. Hodgkin. 2007. The use of wild relatives in crop improvement: A survey of developments over the last 20 years. Euphytica, 156 (1): 1-13. [DOI:10.1007/s10681-007-9363-0]
11. Hazel, L. 1943. The genetic basis for constructions selection indices. Genetics, 28(6): 476-490.
12. Johnson, S.K., D.B. Helsel and K.J. Frey. 1983. Direct and indirect selection for grain yield in oat (Avena sativa L.). Euphytica, 32(2): 407-413. [DOI:10.1007/BF00021449]
13. Kendell, B., D.C. Rasmusson and M. Galla-Meagher. 2000. Enhancing yield of semi dwarf barley. Crop Science, 40(2): 352-358. [DOI:10.2135/cropsci2000.402352x]
14. Lin, C.Y. 1978. Index selection for genetic improvement of quantitative characters. Theoretical and Applied Genetics, 52(2): 49-56. [DOI:10.1007/BF00281316]
15. Majidi, M.M., V. Tavakoli, A.F. Mirlohi and M.R. Sabzalian. 2011. Wild safflower species (Carthamus oxyacanthus Bieb.): A possible source of drought tolerance for arid environments. Australian Journal of Crop Science, 5(8): 1055-1063.
16. Majidi, M.M. and S. Zadhoush. 2014. Molecular and morphological variation in a world-wide collection of safflower. Crop Science, 54(5): 2109-2119. [DOI:10.2135/cropsci2013.12.0850]
17. Mostafaie, F., A.F. Mirlohi, Gh. Saiedi, M.R. Sabzalian, P. Asgarinia and M. Gheisari. 2014. Evaluation of variation and drought tolerance in F3 generation of a cross between domesticated (Carthamus tinctorius L.) and wild (C. oxyacanthus L.) safflower species. Iranian Journal of Crop Sciences, 16(3): 165-180 (In Persian).
18. Omidi Tabrizi, A.H. 2006. Stability and adaptability estimates of some safflower cultivars and lines in different environmental conditions. Journal of Agriculture Science and Technology, 8(2):141-151.
19. Pesek, J. and R.J. Baker.1969. Desired improvement in relation to selection indices. Canadian Journal Plant Science, 49(6): 803-804. [DOI:10.4141/cjps69-137]
20. Pritchard, A.J., D.E. Byth and R.A. Bray. 1973. Genetic variability and the application of selection indices for yield improvement in two soybean populations. Australian Journal of Agricultural Research, 24(1): 81-89. [DOI:10.1071/AR9730081]
21. Rabinson, H.F., R.E. Comstock and P.H. Harvey. 1950. Genotypic and phenotypic correlation in corn and their implication in selection. Agronomy Journal, 10(1): 282-287. [DOI:10.2134/agronj1951.00021962004300060007x]
22. Ranalli, P., G. Ruaro and P.D. Re. 1991. Response to selection for seed yield in bean (phaseolus vulgaris L.). Euphytica, 57(2): 117-123 [DOI:10.1007/BF00023069]
23. Reyazul Rouf Mir, R.R., M. Zaman-Allah, N. Sreenivasulu, R. Trethowan and R.K. Varshney. 2012. Integrated genomics, physiology and breeding approaches for improving drought tolerance in crops. Review. Theoretical and Applied Genetics, 125(4): 625-645 [DOI:10.1007/s00122-012-1904-9]
24. Reynolds, M.P. and R. Ortiz. 2010. Adapting crops to climate change: a summary. In: M.P. Reynolds (ed.) Climate change and crop production, CAB international, 1-8 pp. [DOI:10.1079/9781845936334.0001]
25. Sabzalian, M.R., G. Saeidi, A. Mirlohi and B. Hatami. 2010. Wild safflower species (Carthamus oxyacanthus): a possible source of resistance to the safflower fly (Acanthiophilus helianthi). Crop Protection, 29(6): 550-555. [DOI:10.1016/j.cropro.2009.12.013]
26. Serraj, R., C.T. Hash and S.M.H. Rivzi. 2005. Recent advances in marker assisted selection for drought tolerance in pearl millet. Plant Production Science, 8(3): 334-337 [DOI:10.1626/pps.8.334]
27. Shiravand, R. and M.M. Majidi. 2013. Traits relationships in five species of carthamus under normal and dificit irrigation. Journals of Crop Production and Processing, 3(8): 149-163 (In Persian).
28. Singh, T. and H.S. Balyan. 2003. Relative efficiency of various single plant selection criteria and F3 generation yield testing in wheat (Triticum aestivum L.). Indian Journal Genetics, 63(1): 24-29.
29. Smith, H.F. 1936. A discrimination function for plant selection. Annals of Eugenics, 7(3): 240-250 [DOI:10.1111/j.1469-1809.1936.tb02143.x]
30. Smith, O.S., A.R. Hallauer and W.A. Russel. 1981. Use of index selection in recurrent selection program in maize. Euphytica, 30(3): 611-618. [DOI:10.1007/BF00038788]
31. Toker, C., H. Canci and T. Yildirim. 2007. Evaluation of perennial wild cicer species for drought resistance. Genetic Resources and Crop Evolution, 54(8): 1781-1786. [DOI:10.1007/s10722-006-9197-y]
32. Young, S.S.Y. 1961. A further examination of the relative efficiency of three methods of selection for genetic gains under less restricted conditions. Genetics Research, 2(1): 106-121. [DOI:10.1017/S0016672300000598]

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2020 All Rights Reserved | Journal of Crop Breeding

Designed & Developed by : Yektaweb