دوره 12، شماره 35 - ( پاییز 1399 )                   جلد 12 شماره 35 صفحات 80-90 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


سازمان تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران
چکیده:   (288 مشاهده)
 با توجه به محدودیت آب کشاورزی در اغلب مناطق ایران بویژه مناطق گرم کشور، شناسایی و معرفی ژنوتیپ‌هایی که در هر دو شرایط نرمال و تنش خشکی پتانسیل عملکرد  و پایداری عملکرد بالایی داشته باشند، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. به منظور بررسی اثر متقابل ژنوتیپ در محیط بر روی عملکرد دانه گندم دوروم در دو شرایط نرمال و تنش خشکی و دستیابی به ژنوتیپ­هایی با عملکرد پایدار در هر دو شرایط، تعداد 19 لاین و رقم گندم دوروم به همراه یک رقم گندم نان (مهرگان) بعنوان شاهد در دو ایستگاه­ تحقیقاتی اهواز و داراب با اعمال تنش خشکی و در دو ایستگاه تحقیقاتی دزفول و خرم آباد بدون اعمال تنش در قالب طرح بلوک ­های کامل تصادفی با سه تکرار و به مدت دو سال  زراعی (98-1397 و 97-1396)  کشت گردید. پس از برداشت، تجزیه واریانس مرکب و تجزیه پایداری به روش غیر پارامتری رتبه و انحراف معیار رتبه  و روش چند متغیره امی بر روی داده­های عملکرد دانه انجام شد. نتایج نشان داد که ژنوتیپ­های شماره D-96-4 و  D-96-6 با خرم آباد، D-96-5،D-96-9 و D-96-18 با اهواز و ژنوتیپ شماره D-96-16 در کنار گندم نان مهرگان (D-96-3) با داراب و دزفول سازگاری خصوص خوبی دارند. براساس میانگین عملکرد دانه و آماره پایداری ASV  در مدل AMMI1، ژنوتیپ های شماره D-96-11، D-96-17،  D-96-18 و D-96-20 و براساس رتبه و انحراف معیار رتبه، ژنوتیپ ­های D-96-13 و  D-96-18 بعنوان ژنوتیپ­هایی با عملکرد و پایداری عملکرد بالا انتخاب شدند. در نهایت ژنوتیپ شماره D-96-18 که براساس هر دو روش از عملکرد و پایداری عملکرد بیشتری برخوردار بودند، بعنوان ژنوتیپ  برتر برای کشت در هردو شرایط آبیاری نرمال و تنش خشکی آخر سال انتخاب شد.
متن کامل [PDF 1653 kb]   (78 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: اصلاح نباتات، بیومتری
دریافت: 1399/2/11 | ویرایش نهایی: 1399/9/5 | پذیرش: 1399/3/21 | انتشار: 1399/7/10