دوره 11، شماره 29 - ( بهار 1398 )                   جلد 11 شماره 29 صفحات 9-16 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Ghasemi N, Mirfakhraii R G, Abbasi A. Assessment of Genetic Diversity of Bread Wheat (Triticum aestivum L.) Cultivars using Microsatellite Markers. jcb. 2019; 11 (29) :9-16
URL: http://jcb.sanru.ac.ir/article-1-770-fa.html
قاسمی نسرین، میرفخرایی رضا قلی، عباسی علیرضا. بررسی تنوع ژنتیکی ارقام گندم نان (Triticum aestivum L.) با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره. پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی. 1398; 11 (29) :9-16

URL: http://jcb.sanru.ac.ir/article-1-770-fa.html


دانشگاه تربیت مدرس
چکیده:   (357 مشاهده)
تعیین سطح تنوع ژنتیکی و روابط ژنتیکی بین ارقام اساس شناسایی والدین مناسب برای اهداف اصلاحی مختلف به شمار می‏ رود. در پژوهش حاضر، جهت بررسی تنوع ژنتیکی 22 رقم گندم نان از 22 جفت آغازگر ریزماهواره استفاده شد که از مجموع 22 آلل شناسایی شده 11 جفت توانستند چند شکلی مطلوبی را نشان دهند. تعداد آلل‏ های تولید شده با میانگین 18/2 آلل در هر مکان ژنی از 2 تا 3 آلل متغیر بود. میانگین محتوای اطلاعات چندشکلی، 573/0 به دست آمد که از بین نشانگرها Xgwm60 به دلیل داشتن بیشترین شاخص چندشکلی، می‏ تواند نشانگر مناسبی برای بررسی تنوع ژنتیکی ‏باشد. ماتریس تشابه با استفاده از ضریب تشابه دایس تشکیل داده شد و سپس ارقام با استفاده از روش تجزیه خوشه‏ ای و با الگوریتم‏ همبستگی متوسط گروه‏ بندی شده و در 4 گروه قرار گرفتند. تجزیه به مختصات اصلی نیز تا حد زیادی الگوی تنوع ژنتیکی حاصل از روش تجزیه خوشه ‏ای را تایید نمود. نتایج این پژوهش محدوده وسیعی از تنوع ژنتیکی را در بین ارقام گندم نشان می‏ دهد که امکان استفاده از آن‏ها را در برنامه‏ های به‏نژادی مقدور می‏ سازد.
متن کامل [PDF 1102 kb]   (114 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: اصلاح نباتات
دریافت: ۱۳۹۶/۳/۹ | ویرایش نهایی: ۱۳۹۸/۲/۲۴ | پذیرش: ۱۳۹۷/۶/۱۲ | انتشار: ۱۳۹۸/۲/۱۸

فهرست منابع
1. Aalami, A. and N. Karami. 2017. The study of genetic diversity in Iranian rice cultivars using ISSR, IRAP and REMAP markers. Journal of Crop Breeding, 8(20): 41-51 (In Persian).
2. Agrama, H.A.A. and M.A.R. Tunistra. 2003. Phylogenetic diversity and relationships among sorghum accessions using SSRs and RAPDs. African Journal of Biotechnology, 2(10): 334-340. [DOI:10.5897/AJB2003.000-1069]
3. Asadi, A.A. and S. Rashidi Monfared. 2014. Characterization of EST-SSR markers in durum wheat EST library and functional analysis of SSR-containing EST fragments. Molecular Genetics and Genomics, 289(4): 625-640. [DOI:10.1007/s00438-014-0839-z]
4. Asghari, S. and R.G. Mirfakhraii. 2011. Study on genetic variation in some wheat cultivars using microsatellite markers and physiological traits under late spring stress. M.Sc. Thesis, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran, 120 pp (In Persian).
5. Bahraei, S. 2003. Bread wheat quality evaluation based on the high molecular weight Glutenin subunits. Agrobreed, 5(3): 204-215 (In Persian).
6. Bryan, G.J., A.J. Collins, P. Stephenson, A. Orry, J.B. Smith and M.D. Gale. 1997. Isolation and characterization of microsatellites from hexaploid bread wheat. Theoretical and Applied Genetics, 94(5): 557-563. [DOI:10.1007/s001220050451]
7. Christiansen, M.J., S.B. Andersen and R. Ortiz. 2002. Diversity changes in an intensively bred wheat germplasm during the 20th century. Molecular Breeding, 9(1): 1-11. [DOI:10.1023/A:1019234323372]
8. Gupta, P.K. and R.K. Varshney. 2000. The development and use of microsatellite markers for genetic analysis and plant breeding with emphasis on bread wheat. Euphytica, 113(3): 163-185. [DOI:10.1023/A:1003910819967]
9. Gupta, P.K., R.K. Varshney, P.C. Sharma and B. Ramesh. 1999. Molecular markers and their applications in wheat breeding. Plant Breeding, 118(5): 369-390. [DOI:10.1046/j.1439-0523.1999.00401.x]
10. Gupta, P., H. Balyan, K. Edwards, P. Isaac, V. Korzun, M. Röder, M.F. Gautier, P. Joudrier, A. Schlatter, J. Dubcovsky, R. De la Pena, M. Khairallah, G. Penner, M. Hayden, P. Sharp, B. Keller, R. Wang, J. Hardouin, P. Jack and P. Leroy. 2002. Genetic mapping of 66 new microsatellite (SSR) loci in bread wheat. Theoretical and Applied Genetics, 105: 413-422. [DOI:10.1007/s00122-002-0865-9]
11. Hedayati Marzoni, H. and H. Samizadeh Lahiji. 2016. Genetic diversity assessment of lines and varieties in winter rapeseed (Brassica napus L.) using RAPD and SSR molecular markers. Journal of Crop Breeding, 8(17): 139-131 (In Persian). [DOI:10.18869/acadpub.jcb.8.17.139]
12. Hokanson, S.C., A.K. Szewc-McFadden, W.F. Lamboy and J.R. McFerson. 1998. Microsatellite (SSR) markers reveal genetic identities, genetic diversity and relationships in a malus × domestica borkh core subset collection. Theoretical and Applied Genetics, 97: 671-683. [DOI:10.1007/s001220050943]
13. Khoramipor, S., M. Dehdari and R. Amiri Fahliani. 2017. Study of genetic diversity in sorghum (Sorghum Bicolar L.) genotypes using microsatellite markers. Journal of Crop Breeding, 8(20): 116-123 (In Persian).
14. Liu, J., L. Liu, N. Hou, A. Zhang and C. Liu. 2007. Genetic diversity of wheat gene pool of recurrent selection assessed by microsatellite markers and morphological traits. Euphytica, 155: 249-258. [DOI:10.1007/s10681-006-9326-x]
15. Maccaferri, M., M.C. Sanguineti, P. Donini and R. Tuberosa. 2003. Microsatellite analysis reveals a progressive widening of the genetic basis in the elite durum wheat germplasm. Theoretical and Applied Genetics, 107(5): 783-797. [DOI:10.1007/s00122-003-1319-8]
16. Manifesto, M.M., A.R. Schlatter, H.E. Hopp, E.Y. Suárez and J. Dubcovsky. 2001. Quantitative evaluation of genetic diversity in wheat germplasm using molecular markers. Crop Science, 41(3): 682-690. [DOI:10.2135/cropsci2001.413682x]
17. Maroof, M.A.S., R.M. Biyashev, G.P. Yang, Q. Zhang and R.W. Allard. 1994. Extraordinarily polymorphic microsatellite DNA in barley: species diversity, chromosomal locations, and population dynamics. Proceedings of the National Academy of Sciences, 91(12): 5466-5470. [DOI:10.1073/pnas.91.12.5466]
18. Mohammadi, M., R.G. Mirfakhraii and A. Abbasi. 2013. Genetic diversity in bread wheat (Triticum aestivum L.) as revealed by microsatellite markers and association analysis of physiological traits related to spring cold stress. Genetic Novin, 3: 279-288 (In Persian).
19. Mohammadi, S.A. and B.M. Prasanna. 2003. Analysis of genetic diversity in crop plants salient statistical tools and considerations. Crop Science, 43(4): 1235-1248. [DOI:10.2135/cropsci2003.1235]
20. Perry, D.J. 2004. Identification of Canadian durum wheat varieties using a single PCR. Theoretical and Applied Genetics, 109(1): 55-61. [DOI:10.1007/s00122-004-1597-9]
21. Plaschke, J., M.W. Ganal and M.S. Röder. 1995. Detection of genetic diversity in closely related bread wheat using microsatellite markers. Theoretical and Applied Genetics, 91: 1001-1007. [DOI:10.1007/BF00223912]
22. Powell, W., M. Morgante, C. Andre, M. Hanafey, J. Vogel, S. Tingey and A. Rafalski. 1996. The comparison of RFLP, RAPD, AFLP and SSR (microsatellite) markers for germplasm analysis. Molecular Breeding, 2(3): 225-238. [DOI:10.1007/BF00564200]
23. Prasad, M., R.K. Varshney, J.K. Roy, H.S. Balyan and P.K. Gupta. 2000. The use of microsatellites for detecting DNA polymorphism, genotype identification and genetic diversity in wheat. Theoretical and Applied Genetic, 100(3-4): 584-592. [DOI:10.1007/s001229900102]
24. Röder, M.S., V. Korzun, K. Wendehake, J. Plaschke, M.H. Tixier, P. Leroy and M.W. Ganal. 1998. A microsatellite map of wheat. Genetics, 149(4): 2007-2023.
25. Röder, M.S., J. Plaschke, S.U. König, A. Börner, M.E. Sorrells, S.D. Tanksley and M.W. Ganal. 1995. Abundance, variability and chromosomal location of microsatellites in wheat. Molecular and General Genetics, 246(3): 327-333. [DOI:10.1007/BF00288605]
26. Saremi Rad, B., M. Shokrpor, O. Sofalian, A. Pormuhammad and E. Esfandiari. 2016. Evaluation of genetic diversity of wheat genotypes by AFLP markers. Journal of Crop Breeding, 7(16): 89-96 (In Persian).
27. Wei, L., C. Bian, Y. Wei, A. Liu, G. Chen, Z. Pu and Y. Zheng. 2013. Evaluation of genetic diversity of Sichuan common wheat landraces in China by SSR markers. Journal of Integrative Agriculture, 12(9): 1501-1511. [DOI:10.1016/S2095-3119(13)60418-9]
28. Wu, K.S. and S.D. Tanksley. 1993. Abundance, polymorphism and genetic mapping of microsatellites in rice. Molecular Genetics and Genomics, 241: 225-235. [DOI:10.1007/BF00280220]
29. Zargani, M., G.A. Ranjbar and Sh. Ebrahim Nejad. 2015. Molecular assessment of genetic diversity among bread wheat (Triticum aestivum L.) doubled haploid lines using SSR markers. Journal of Crop Breeding, 7(15): 88-95 (In Persian).

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2019 All Rights Reserved | Journal of Crop Breeding

Designed & Developed by : Yektaweb