دوره 10، شماره 28 - ( زمستان97 1397 )                   جلد 10 شماره 28 صفحات 1-12 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Najafi Mirak T, Dastfal M, Andarzian B, Farzadi H, Bahari M, Zali H. Evaluation of Durum Wheat Cultivars and Promising Lines for Yield and Yield Stability in Warm and Dry Areas using AMMI Model and GGE Biplot. jcb. 2018; 10 (28) :1-12
URL: http://jcb.sanru.ac.ir/article-1-760-fa.html
نجفی میرک توحید، دستفال منوچهر، اندرزیان بهرام، فرزادی حسین، بهاری محمد، زالی حسن. ارزیابی عملکرد و پایداری عملکرد ارقام و لاین های امید بخش گندم دوروم در مناطق گرم و خشک با استفاده از مدل AMMI و GGE بای‌پلات. پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی. 1397; 10 (28) :1-12

URL: http://jcb.sanru.ac.ir/article-1-760-fa.html


سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
چکیده:   (902 مشاهده)
به­منظور دستیابی به ژنوتیپ­های پرمحصول و سازگار گندم دوروم برای مناطق گرم و خشک کشور، آزمایشی با 18 لاین امیدبخش به­ همراه دو شاهد شامل یک رقم شاهد گندم دوروم بهرنگ و یک رقم شاهد گندم نان چمران در ایستگاه­های تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی داراب، اهواز، خرم ­آباد و دزفول در قالب طرح بلوک­ های کامل تصادفی با سه تکرار و به ­مدت دو سال (95-1393) در شرایط آبیاری نرمال مورد ارزیابی قرار گرفتند. در هر منطقه عملکرد دانه و صفات زراعی لاین ­ها یادداشت­ برداری شد. نتایج مدل AMMI نشان داد دو مؤلفه اصلی مدل AMMI معنی­ دار بودند و 17/85 درصد تغییرات اثر متقابل ژنوتیپ در محیط را توجیه نمودند. هم­چنین مدل AMMI (AMMI1 و AMMI2) نشان داد که لاین­ های شماره ­ی G5 (DW-93-5G10 (DW-93-10) و G12 (DW-93-12) به ­علت داشتن میانگین عملکرد بالاتر از میانگین کل، می­ توانند به ­عنوان ژنوتیپ­ هایی با پایداری بیش­تر انتخاب شوند. بررسی بای ­پلات چند ضلعی منجر به شناسایی لاین ­های برتر (لاین ­های شماره ­یG5 (DW-93-5G9 (DW-93-9G13 (DW-93-13G16 (DW-93-16) و G17 (DW-93-17) و دو محیط بزرگ شده و ژنوتیپ ­های مناسب در هر محیط بزرگ نیز مشخص گردید. بررسی هم ­زمان عملکرد و پایداری ژنوتیپ ­ها با استفاده از بای پلات مختصات ها محیط متوسط نیز نشان داد که لاین شماره ­ی G5 (DW-93-5) با بیش­ترین عملکرد و پایداری یکی از پایدارترین لاین­بود. بررسی بای ­پلات همبستگی بین مناطق نشان داد که بردارهای محیطی منطقه خرم ­آباد با سه منطقه داراب، دزفول و اهواز دارای زاویه نزدیک به 90 درجه بوده که بیانگر عدم تشابه خرم ­آباد با این مناطق بود. در مجموع خرم ­آباد، دزفول و داراب دارای تمایز بالایی بوده و توانستند تفاوت­ های بین لاین ­ها را به­ خوبی نشان دهند. در نهایت لاین­ های شماره ­ی G5 (DW-93-5) و G10 (DW-93-10) با داشتن عملکرد بالا و پایداری عمومی بالا، مقاومت نسبت به بیماری­ های مهم برگی و کیفیت دانه مناسب، به ­عنوان لاین­ های برتر برای مطالعات تکمیلی و انتخاب مناسب­ تر بودند.
متن کامل [PDF 1305 kb]   (296 دریافت)    
نوع مطالعه: كاربردي | موضوع مقاله: اصلاح نباتات، بیومتری
دریافت: ۱۳۹۶/۲/۱۰ | ویرایش نهایی: ۱۳۹۷/۱۲/۱۱ | پذیرش: ۱۳۹۶/۹/۲۱ | انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۱۱

فهرست منابع
1. Aghaee Sarbarzeh, M., M. Dastfal, H. Farzadi, B. Andarzian, A. Shahbazpour Shahbazi, M. Bahari and H. Rostami. 2012. Evaluation of durum wheat genotypes for yield and yield stability in warm and dry areas of Iran. Seed and Plant Improvement Journal, 2: 315-325 (In Persian).
2. Aghaee-Sarbarzeh, M., M. Bahari, H. Farzadi, B. Andarzian, M. Dastfal and T. NajafiMirak. 2014. Evaluation of grain yield and its stability in durum wheat genotypes in warm and dry areas of Iran. Iranian Journal of Crop Sciences, 16(1): 1-11 (In Persian).
3. Bose, L.K., N.N. Jambhulkar and O.N. Singh. 2014. Additive main effects and multiplicative interaction (AMMI) analysis of grain yield stability in early duration rice. The Journal of Animal and Plant Sciences, 24(6): 1885-1897.
4. Brennan, J.P., A. Aw-Hassan, K.J. Quade and T.L. Nordblom. 2002. Impact of ICARDA Research on Australian Agriculture, Economic Research Report No. 11. , NSW Agriculture, Wagga Wagga,
5. Fan, X.M., M.S. Kang, H. Chen, Y. Zhang, J. Tan and C. Xu. 2007. Yield stability of maize hybrids evaluated in multi-environment trials in Yunnan, China. Agronomy Journal, 99: 220-228. [DOI:10.2134/agronj2006.0144]
6. Farshadfar, E., H. Zali and R. Mohammadi. 2011. Evaluation of phenotypic stability in chickpea genotypes using GGE-Biplot. Annals of Biological Research, 2(6): 282-292.
7. Farshadfar, E., M. Rashidi, M.M. Jokar and H. Zali. 2013. GGE Biplot analysis of genotype × environment interaction in chickpea genotypes, 3(1):417-423.
8. Farshadfar, E., S.H. Sabaghpour and H. Zali. 2012. Comparison of parametric and non‐parametric stability statistics for selecting stable chickpea (Cicer arietinum L.) genotypes under diverse environments. Australian Journal of Crop Science, 6: 514‐524.
9. Gauch, H.G. 1992. Statistical analysis of regional trials. AMMI analysis of factorial designs. Elsevier, Amsterdam, Netherlands, 287 pp.
10. Gauch, H.G. and R.W. Zobel. 1996. AMMI analysis of yield trials, In: Kang M.S. and H.G. GauchJr (eds.), Genotype by environment interaction. CRC Press, Boca Raton, New York, 85-122 pp. [DOI:10.1201/9781420049374.ch4]
11. Mohammadi, R. and A. Amri. 2008. Comparison of parametric and non-parametric methods for selecting stable and adapted durum wheat genotypes in variable environments. Euphytica, 159(3): 419-432. [DOI:10.1007/s10681-007-9600-6]
12. Mohammadi, R., E. Farshadfar and A. Amri. 2015. Interpreting genotype × environment interactions for grain yield of rainfed durum wheat in Iran. The Crop Journal, 3: 526-535. [DOI:10.1016/j.cj.2015.08.003]
13. Mohammadi, R., M. Armion, B. Sadeghzadeh, S. Golkari, G.H. Khalilzadeh, H. Ahmadi, G.H. Abedi-Asl and M. Eskandari. 2016. Assessment of grain yield stability and adaptability of rainfed durum wheat breeding lines. Applied Field Crops Research, 29(4): 25-42 (In Persian).
14. Navabi, A., R. Yang, J. Helm and D.M. Spaner. 2006. Can spring wheat-growing mega environments in the northern Great Plains be dissected for representative locations or niche adapted genotypes? Crop Science, 46: 1107-1116. [DOI:10.2135/cropsci2005.06-0159]
15. Purchase, J. 1997. Parametric analysis to describe genotype environment interaction and yield stability in winter wheat. Ph.D. University of the Free State, South Africa. 84 pp.
16. Pourdad, S.S. and M. Jamshid Moghaddam. 2013. Study on genotype ×environment interaction through GGE biplot for seed yield in spring rapeseed (Brassica Napus L.) in rain-fed condition. Journal of Crop Breeding, 5(12): 1-14 (In Persian).
17. Rao, P.S., P.S. Reddy, A. Ratore, B.V.S. Reddy and S. Panwar. 2011. Application GGE biplot and AMMI model to evaluate sweet sorghum (Sorghum bicolor) hybrids for genotype × environment interaction and seasonal adaptation. Indian Journal Agricultural Science, 81: 438-444.
18. Roostaei, M., R. Mohammadi and A. Amri. 2014. Rank correlation among different statistical models in ranking of winter wheat genotypes. The Crop Journal, 2: 154-163. [DOI:10.1016/j.cj.2014.02.002]
19. Safavi, S.M. and S. Bahraminejad. 2013. The evaluation of genotype × environment interactions for grain yield of oat genotypes using AMMI model. Journal of Crop Breeding, 9 (22): 125-132 (In Persian).
20. Sharifi, P., H. Aminpanah, R. Erfani, A. Mohaddesi and A. Abbasian. 2017. Evaluation of genotype × environment interaction in rice based on AMMI model in Iran.Rice Science, 24(3): 173-180. [DOI:10.1016/j.rsci.2017.02.001]
21. Sneller, C.H., L. Kilgore-Norquest and D. Dombek. 1997. Repeatability of yield stability in soybean. Crop Science, 37: 383-390. [DOI:10.2135/cropsci1997.0011183X003700020013x]
22. Temesgen, T., G. Keneni, T. Sefera and M. Jarso. 2015. Yield stability and relationships among stability parameters in faba bean (Vicia faba L.) genotypes. The Crop Journal, 3: 258-268. [DOI:10.1016/j.cj.2015.03.004]
23. Yan, W. 2001. GGEbiplot-A widow's application for graphical analysis of multienvironment trial data and other types of two-way data. Agronomy Journal, 93: 1111-1118. [DOI:10.2134/agronj2001.9351111x]
24. Yan, W. and I. Rajcan. 2002. Biplot analysis of sites and trait relations of soybean in Ontario. Crop Science, 42: 11-20. [DOI:10.2135/cropsci2002.0011]
25. Yan, W., L.A. Hunt, Q. Sheny and Z. Szlavnics. 2000. Cultivar evaluation and mega-environment investigation based on the GGE biplot. Crop Science, 40: 597-605. [DOI:10.2135/cropsci2000.403597x]
26. Yan, W. and M.S. Kang. 2003. GGE biplot analysis: A graphical tool for breeders, Geneticists and agronomists. CRC Press, Boca Raton, FL. 288 pp. [DOI:10.1201/9781420040371]
27. Yan, W. and N.A. Tinker. 2005. An integrated biplot analysis system for displaying, interpreting and exploring genotype × environment interaction. Crop Science, 45: 1004-1016. [DOI:10.2135/cropsci2004.0076]
28. Zali, H., O. Sofalian, T. Hasanloo and A. Asghari. 2016. Evaluation of yield stability and drought tolerance based AMMI and GGE biplot analysis in Brassica napus L. Agricultural Communications, 4(1): 1-8. [DOI:10.29252/jcb.8.18.191]
29. Zali, H., E. Farshadfar, S.H. Sabaghpour and R. Karimizadeh. 2012. Evaluation of genotype × environment interaction in chickpea using measures of stability from AMMI model. Annals of Biological Research, 3 (7): 3126-3136.
30. Zarei, L., E. Farshadfar, R. Haghparast, R. Rajabi, M. Mohammadi Sarab Badieh and H. Zali. 2012. Comparison of different methods of stability evaluation in bread wheat genotypes under drought stress conditions. Electronic Journal of Crop Breeding, 5(3): 81-97 (In Persian).

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2020 All Rights Reserved | Journal of Crop Breeding

Designed & Developed by : Yektaweb