دوره 10، شماره 26 - ( تابستان 1397 )                   جلد 10 شماره 26 صفحات 194-185 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Gholinezhad E, darvishzadeh R. (2018). Investigation the Drought Tollerance of Sesame (Sesamium indicum L.) Local Landraces Based on Drought Stress Tolerance Indices in Different Levels of Irrigation and Mycorrhizae. jcb. 10(26), 185-194. doi:10.29252/jcb.10.26.185
URL: http://jcb.sanru.ac.ir/article-1-722-fa.html
قلی نژاد اسماعیل، درویش زاده رضا. بررسی تحمل به خشکی در توده های محلی کنجد (Sesamium indicum L.) بر اساس شاخص های تحمل به تنش خشکی در سطوح مختلف آبیاری و میکوریزا پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی 1397; 10 (26) :194-185 10.29252/jcb.10.26.185

URL: http://jcb.sanru.ac.ir/article-1-722-fa.html


دانشگاه پیام نور
چکیده:   (3053 مشاهده)

کنجد از جمله گیاهانی می­ باشد که به دلیل محتوای بالا (52 47 درصد) و کیفیت مناسب (میزان کم کلسترول و وجود برخی آنتی ­اکسیدان ­ها) روغن دانه­ های آن، نقش مهمی در سلامت انسان دارد. آزمایشی با هدف بررسی عکس­ العمل هشت توده محلی کنجد به تنش خشکی بر اساس عملکرد دانه و شاخص­ های تحمل به خشکی به صورت فاکتوریل- اسپلیت پلات با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی هنرستان کشاورزی ارومیه اجرا گردید. فاکتور اصلی شامل سطوح مختلف آبیاری (آبیاری نرمال: آبیاری بعد از 70 میلی­متر تبخیر و تعرق گیاه یا ETc، تنش ملایم: آبیاری بعد از 90 میلی ­متر ETc و تنش شدید: آبیاری بعد از 110 میلی­ متر ETc)، فاکتور فرعی شامل عدم تلقیح و تلقیح با دو گونه قارچ میکوریزای Glomus mosseae، Glomus intraradices و فاکتور فرعی فرعی شامل هشت توده­محلی کنجد (جیرفت 13، محلی طارم زنجان، محلی مغان، ناز چند شاخه، TC-25، TS-3، داراب 14 و دشتستان 5) بود. 10 شاخص تحمل به خشکی شامل میانگین بهره­ وری (MP)، شاخص تحمل تنش (STI)، میانگین هندسی بهره­ وری (GMP)، میانگین هارمونیک (HARM)، شاخص عملکرد (YI)، شاخص مقاومت به خشکی (DI)، شاخص میزان محصول در محیط ­های غیرتنش و تنش (SNPI)، شاخص تحمل به تنش اصلاح شده در شرایط آبیاری مطلوب (MPSTI) و شاخص تحمل به تنش اصلاح شده در شرایط تنش ملایم و شدید خشکی (MSSTI) بر اساس عملکرد دانه در شرایط آبیاری مطلوب (YP)، عملکرد دانه در شرایط تنش ملایم خشکی (YS-mild) و عملکرد دانه در شرایط تنش شدید خشکی (YS-severe) محاسبه شدند. در تجزیه خوشه ­ای، توده­ های محلی کنجد بر اساس شاخص­های تحمل تنش و عملکرد در شرایط مختلف آبیاری در سه گروه قرار گرفتند. بر اساس نتایج بای­پلات، توده­ های محلی طارم و محلی مغان به­عنوان توده­ های متحمل، توده TS-25به­عنوان نیمه متحمل و بقیه توده­ ها نسبتاًًً حساس شناخته شدند. 
 

 

متن کامل [PDF 2600 kb]   (851 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: اصلاح براي تنش هاي زنده و غيرزنده محيطي
دریافت: 1395/11/14 | ویرایش نهایی: 1397/7/4 | پذیرش: 1396/3/13 | انتشار: 1397/7/4

فهرست منابع
1. Amani, M., P. Golkar and G. Mohammadi-Nejad. 2012. Evaluation of drought tolerance in different genotypes of sesame (Sesame indicum L.). International Journal of Recent Scientific Research, 3: 226-230.
2. Askari, A., M. Zabet, M.G. Ghaderi and A. Shorvazdi. 2016. Choose the most important traits affecting on yield of some sesame genotypes (Sesamum indicum L.) in normal and stress conditions. Journal of Crop Breeding, 8: 78-87 (In Persian). [DOI:10.29252/jcb.8.18.78]
3. Bahrami, H., J. Razmjoo and A. Ostadi Jafari. 2012. Effect of drought stress on germination and seedling growth of sesame cultivars (Sesamum indicum L.). International Journal of Agriculture Science, 2: 423-428.
4. Boureima, S., M. Diouf, A.I. Amoukou and P. Van Damme. 2016. Screening for ources of tolerance to drought in sesame induced mutants: Assessment of indirect selection criteria for seed yield. International Journal of Pure and Applied Biosience, 4: 45-60. [DOI:10.18782/2320-7051.2218]
5. Food and Agricultural Organization. 2013. FAO 2013 [WWW.document]. http://faostat3.fao.org.
6. Faraji, F. 2016. Evaluation of some soybean genotypes (Glycine max) under salt stress. Journal of Crop Breeding, 8: 30-36 (In Persian). [DOI:10.29252/jcb.8.18.30]
7. Farshadfar, E. and J. Sutka. 2002. Screening drought tolerance criteria in maize. Acta Agronomica Hungarica, 50: 411-416. [DOI:10.1556/AAgr.50.2002.4.3]
8. Farshadfar, E., M. Ghannadha, M. Zahravi and J. Sutka. 2001. Genetic analysis of drought tolerance in wheat. Plant Breeding, 114: 542-544. [DOI:10.1111/j.1439-0523.1995.tb00853.x]
9. Farshadfar, E., M.M. Poursiahbidi and S.M. Safavi. 2013. Assessment of drought tolerance in land races of bread wheat based on resistance/tolerance indices. International Journal of Advanced Biological and Biomedical Research, 1: 143-158.
10. Fernandez, G.C.J. 1992. Effective selection criteria for assessing stress tolerance. In: Kuo C.G. (Ed.), Proceedings of the International Symposium on Adaptation of Vegetables and Other Food Crops in Temperature and Water Stress, pp: 257-270.
11. Gavuzzi, P., F. Rizza, M. Palumbo, R.G. Campaline, G.L. Ricciardi and B. Borghi. 1997. Evaluation of field and laboratory predictors of drought and heat tolerance in winter cereals. Canadian Journal of Plant Science, 77: 523-531. [DOI:10.4141/P96-130]
12. Golestani, M. and H. Pakniat. 2007. Evaluation of drought tolerance indices in sesame lines. Journal of Scientific and Technological Agriculture, 11: 141-149 (In Persian).
13. Haghighatnia, H., H. Nadian, F. Rejali and A.R. Tavakoli. 2012. Effect of two species of arbuscular-mycorrhizal fungi on vegetative growth and phosphorous uptake of Mexican lime rootstock (Citrus aurantifolia) under drought stress conditions. Seed and Plant Improvement Journal, 2: 403-417 (In Persian).
14. Hassanzadeh, M., A. Ashari, S.H. Jamaati-e-Somarin, M. Saeidi, R. Zabihi-e-Mahmoodabad and S. Hokmalipour. 2009. Effects of water deficit on drought tolerance indices of sesame (Sesamum indicum L.) genotypes in Moghan Region. Research Journal of Environmental Sciences, 3: 116-121. [DOI:10.3923/rjes.2009.116.121]
15. Heidari, M., M. Galavi and M. Hassani. 2011. Effect of sulfur and iron fertilizers on yield, yield components and nutrient uptake in sesame (Sesamum indicum L.) under water stress. African Journal of Biotechnology, 10: 816-8822. [DOI:10.5897/AJB11.854]
16. Izanloo, A., H. Zeinali, A. Hosainzadeh and N. Majnoon Hoseini. 2002. Determination the best indicators of drought tolerance in soybean cultivars. The 7th congress Agronomy Sciences and Plant Breeding. Karaj. Iran, 553-554 (In Persian).
17. Jafari, A., F. Paknejad and M. Al-Ahmadi. 2009. Evaluation of selection indices for drought tolerance of corn (Zea mays L.) hybrids. International Journal of Plant Production, 3: 33-38.
18. Jaleel, C.A., P. Manivannan, A. Wahid, M. Farooq, H.J. Al-Juburi, R. Somasundaram and R. Panneersel Vam. 2009. Drought Stress in Plants: A Review on Morphological Characteristics and Pigments Composition. Inernational Journal of Agriculture and Biology, 11: 100-105.
19. Khammari, M., A. Ghanbari and H. Rostami. 2013. Evaluation indicator of drought stress in different cultivars of sesame. International Journal of Management Sciences and Business Research, 2: 2226-8235.
20. Khani, M.R., H. Heidari Sharifabad, H. Madani, G.H. Noor Mohamadi and F. Darvish. 2010. Selection for tolerance to drought in sesame genotype. The new findings Agriculture, 4: 347-359 (In Persian).
21. Kristin, A.S., R.R. Serna, F.I. Perez, B.C. Enriquez, J.A.A. Gallegos, P.R. Vallejo, N. Wassimi and J.D. Kelly. 1997. Improving common bean performance under drought stress. Crop Science, 37: 51-60. [DOI:10.2135/cropsci1997.0011183X003700010007x]
22. Lan, J. 1998. Comparison of evaluating methods for agronomic drought resistance in crops. Acta Agriculturae Boreali-occidentalis Sinica, 7: 85-87.
23. Ledcnt, J.F. and O.N. Moss. 1979. Relation of morphological characters and shoot yield in wheat. Crop Science, 19: 445-451. [DOI:10.2135/cropsci1979.0011183X001900040005x]
24. Mensah, J.K., B.O. Obadoni, P. Eruotor and F. Onome-Trieguna. 2006. Simulated flooding and drought effects on germination, growth and yield parameters of sesame. African Journal Biotechnology, 13: 1249-1253.
25. Molaei, P., A. Ebadi, A. Namvar and T. Khandan Bejandi. 2012. Water relation, solute accumulation and cell membrane injury in sesame (Sesamum indicum L.) cultivars subjected to water stress. Annals of Biological Research, 3: 1833-1838.
26. Moosavi, S.S., B. Yazdi Samadi, M.R. Naghavi, A.A. Zali, H. Dashtid and A. Pourshahbazi. 2008. Introduction of new indices to identify relative drought tolerance and resistance in wheat genotypes. Desert, 12: 165-178 (In Persian).
27. Mousavi, S.F. and S. Akhavan. 2007. Irrigation Principles, Press Kankash, 415 (In Persian).
28. Passioura, J.B. 2007. The drought environment: physical, biological and agricultural perspectives. Journal of Experimental Botany, 58: 113-117. [DOI:10.1093/jxb/erl212]
29. Poor-Esmaeili, H.A., H.R. Fanaeib and M.H. Saberic. 2014. Evaluation of drought tolerant cultivars and lines of sesame using stress tolerance indices. Scientific Journal of Crop Science, 3: 66-70.
30. Richards, R.A. 1996. Defining selection criteria to improve yield under drought. Plant Growth Regulators, 20: 157-166. [DOI:10.1007/BF00024012]
31. Rosielle, A.A. and J. Hamblin. 1981. Theoretical aspects of selection for yield in stress and non- stress environment. Crop Science, 21: 943-946. [DOI:10.2135/cropsci1981.0011183X002100060033x]
32. Saeidi, A., E. Tohidi-Nezhad, F. Ebrahimi, G. Mohammadi-Nejad and M.H. Shirzadi. 2012. Investigation of water stress on yield and some yield components of sesame genotypes in Jiroft region. Journal of Applied Sciences Research, 8: 243-246.
33. Schnider, K.A., R. Rosales-Serna, F. Ibarra-Perez, B. Cazares-Enriques, J.A. Acosta-Gallegos, P. Ramirez-Vallejo, N. Wassimi and J.D. Kelly. 1997. Improving common bean performance under drought stress. Crop Science, 37: 43-50. [DOI:10.2135/cropsci1997.0011183X003700010007x]
34. Shiranirad, A.H. and A. Abbasian. 2011. Evaluation of Drought Tolerance in Rapeseed Genotypes under Non Stress and Drought Stress Conditions. Notulae Botanici Horti Agrobotanici Cluj-Napoca, 39: 164-171. [DOI:10.15835/nbha3926172]
35. Sio-Se Mardeh, A., A. Ahmadi, K. Poustini and V. Mohammadi. 2006. Evaluation of drought resistance indices under various environmental conditions. Field Crop Reseasrch, 98: 222-229. [DOI:10.1016/j.fcr.2006.02.001]
36. Soleimani, A., M.R. Bihamta, S.A. Peyghambari and R. Maali-Amiri. 2017. Evaluation of late season drought in barley genotypes using some drought tolerance indices. Journal of Crop Breeding, 9(23): 166-176.
37. Zali, H., T. Hasanloo, O. Sofalian, A. Asghari and M. Zeinalabedini. 2016. Appropriate strategies for selection of drought tolerant genotypes in Canola. Journal of Crop Breeding, 8(20): 77-90. [DOI:10.29252/jcb.8.18.191]

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2023 CC BY-NC 4.0 | Journal of Crop Breeding

Designed & Developed by : Yektaweb