دوره 14، شماره 44 - ( زمستان 1401 )                   جلد 14 شماره 44 صفحات 102-90 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Gholinezhad E, Darvishzadeh R, Abhari A. Estimates of Variance Components and Heritability of Seed Yield and Yield Components in Commercial Sesame Cultivars at Different Levels of Irrigation and Mycorrhizal Fungi. jcb 2022; 14 (44) :90-102
URL: http://jcb.sanru.ac.ir/article-1-1361-fa.html
قلی نژاد اسماعیل، درویش‌زاده رضا، ابهری عباس. برآورد اجزاء واریانس و وراثت پذیری عملکرد و اجزای عملکرد دانه در ارقام تجاری کنجد در سطوح مختلف آبیاری و قارچ های میکوریزا. پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی. 1401; 14 (44) :90-102

URL: http://jcb.sanru.ac.ir/article-1-1361-fa.html


گروه علمی کشاورزی، دانشگاه پیام‌نور، تهران، ایران
چکیده:   (523 مشاهده)
چکیده مبسوط
مقدمه و هدف: یکی از روش­هایی که در سال­های اخیر برای مقابله با کم ­آبی و تنش­های خشکی در بسیاری از گیاهان مورد استفاده قرار گرفته، استفاده از قارچ­های هم زیست ریشه­ (میکوریز) است. مطالعات بوم­شناسی و فیزیولوژیکی اثبات کرده، اغلب همزیستی میکوریزی باعث جذب بهتر آب و عناصر غذایی از خاک می­شود. به­ دلیل اهمیت دانه­ های روغنی و بویژه کنجد، مطالعه ارقام تجاری از نظر اجزای واریانس ژنتیکی، فنوتیپی و وراثت ­پذیری صفات مهم
می­ باشد. کنجد به دلیل داشتن روغن زیاد (52-42 درصد) و کیفیت مناسب آن (کلسترول پایین و وجود برخی آنتی­ اکسیدان­ها) نقش مهمی در سلامت انسان دارد و از طرفی گیاهی متحمل به کم ­آبی و تنش خشکی است. در حال حاضر تنش خشکی مهمترین عامل در کاهش عملکرد در مناطق خشک و نیمه­ خشک می­ باشد. وراثت­ پذیری بالا برای یک صفت نشان می­دهد که بخش عمده­ای از واریانس فنوتیپی به دلیل واریانس ژنتیکی است، در حالی که در وراثت­ پذیری پایین، عوامل ژنتیکی سهم کمتری در تنوع فتوتیپی دارند. هدف از این مطالعه برآورد مولفه­ های واریانس و وراثت ­پذیری عملکرد دانه و صفات مربوطه در هشت رقم تجاری کنجد در شرایط مختلف آبیاری بود.
مواد و روش­ ها: به ­منظور بررسی تنوع ژنتیکی و وراثت­ پذیری عملکرد و اجزاء عملکرد دانه در کنجد تحت شرایط مختلف، تعداد هشت رقم تجاری در در سه آزمایش جداگانه به صورت آزمایش فاکتوریل- اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی ایستگاه ساعتلوی ارومیه در سال زراعی 94-1395 و 95-1396 مورد بررسی قرار گرفتند. کرت­های اصلی شامل ترکیب سه سطح مختلف آبیاری (آبیاری نرمال: آبیاری بعد از 70 میلی­ متر تبخیر و تعرق گیاه یا ETc، تنش ملایم: آبیاری بعد از 90 میلی­ متر ETc و تنش شدید: آبیاری بعد از 110 میلی­ متر ETc) و سه سطح تلقیح با قارچ میکوریزا Glomus mosseae، Glomus intraradices و عدم تلقیح بودند. کرت­های فرعی در برگیرنده ارقام تجاری کنجد بود.
یافته­ ها: نتایج تجزیه واریانس نشان داد تاثیر محیط، ژنوتیپ و اثر متقابل محیط × ژنوتیپ روی بیشتر صفات مورد مطالعه معنی ­دار بود. در رژیم­ های آبیاری مطلوب، تنش ملایم و شدید خشکی در شرایط تلقیح و عدم تلقیح با میکوریزا، بیشترین واریانس ژنتیکی به ­ترتیب در صفات عملکرد بیولوژیک، تعداد دانه در مترمربع و عملکرد دانه مشاهده شد. بیشترین وراثت­ پذیری در شرایط آبیاری مطلوب و بدون تلقیح با میکوریزا در صفات عملکرد دانه و تعداد دانه در کپسول؛ در شرایط آبیاری مطلوب و تلقیح با میکوریز در صفات عملکرد دانه و وزن هزار دانه؛ در شرایط تنش ملایم خشکی و بدون تلقیح با میکوریزا در صفات عملکرد دانه، وزن هزار دانه و تعداد دانه در کپسول؛ در شرایط تنش ملایم خشکی و تلقیح با میکوریزا گلوموس موسه ­آ در صفات وزن هزار دانه و تعداد دانه در کپسول؛ در شرایط تنش ملایم خشکی و تلقیح با میکوریزا گلوموس اینترادیسز در صفات عملکرد دانه، وزن هزار دانه و تعداد دانه در کپسول؛ در شرایط تنش شدید خشکی و بدون تلقیح با میکوریزا در صفات قطر ساقه و وزن هزار دانه؛ در شرایط تنش شدید خشکی و تلقیح با میکوریزا گلوموس موسه­ آ در صفات قطر ساقه، تعداد دانه در کپسول و تعداد دانه در مترمربع و در شرایط تنش شدید خشکی و تلقیح با میکوریزا گلوموس اینترادیسز در صفات قطر ساقه، تعداد دانه در مترمربع و وزن هزار دانه مشاهده شد. عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک و اجزای عملکرد دانه در هر سه شرایط مختلف آبیاری، سود ژنتیکی و پیشرفت ژنتیکی بالایی داشتند.
نتیجه­ گیری: از بین اجزای عملکرد دانه با توجه به اینکه وراثت­ پذیری تعداد دانه در کپسول و وزن هزار دانه در هر سه شرایط مختلف آبیاری در مقایسه با تعداد کپسول در هر بوته بیشتر است انتخاب از طریق تعداد دانه در کپسول و وزن هزار دانه به منظور افزایش عملکرد دانه کارآیی بیشتری خواهد داشت. بنابراین ارقام تجاری کنجد (داراب 2 و داراب 14) که تعداد دانه در کپسول و وزن هزار دانه بیشتری دارند را می­ توان جهت تولید ارقامی با عملکرد دانه بالا در برنامه ­های به ­نژادی بهره ­برداری نمود.

 
متن کامل [PDF 2289 kb]   (125 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: اصلاح نباتات
دریافت: 1401/1/3 | ویرایش نهایی: 1401/10/12 | پذیرش: 1401/3/11 | انتشار: 1401/10/11

فهرست منابع
1. Amiri Oghan, H., M. Moghaddam, M. Ahmadim and S.J. Davari. 2002. The heritability of grain yield and yield components of canola in normal and drought stress. Journal of Seed and Plant Improvement, 18(2): 179-199 (In Persian).
2. Auge, R.M. 2001. Water relations, drought and vcsicular-arbuscular mycorrhizal symbiosis.Mycorrhiza. 11: 3-42. [DOI:10.1007/s005720100097]
3. Bourdon, R.M. 1997. Understanding animal breeding. Prentice-Hall.
4. Burton, G.W. and E.W. DeVane. 1953. Estimating heritability in tall Fescue (Festuca arundinacea) from replicated clonal material. Agronomy Journal, 45: 478-81. [DOI:10.2134/agronj1953.00021962004500100005x]
5. Chalish, L. and S. Houshmand. 2011. Estimate of heritability and relationship of some durum wheat characters using recombinant inbred lines. Electronic Journal of Crop Production, 4(2): 223-238 (In Persian).
6. Erdem, T., Y. Erdem, A.H. Orta and H. Okursoy. 2006. Use of a crop water stress index for scheduling the irrigation of sunflower (Helianthus annuus L.). Turkish Journal of Agriculture and Forestry, 30: 11-20.
7. Fajerya, N.K. 1995. Increasing crop yield. Jahad Daneshghahi Publication of Mashhad, 287 p.
8. Food and Agriculture Organization. 2021. Year book production. FAO Pub. Rome, Italy. http://www.fao.org.
9. Gholinezhad, E. and R. Darvishzadeh. 2015. Estimates of heritability for oil and protein content of grain in confectionary sunflower landraces under different levels of irrigations. Journal of Crop Breeding, 8(19): 178-184 (In Persian).
10. Gholinezhad, E. and R. Darvishzadeh. 2018. Estimates of variance components and heritability of grain yield and yield components in confectionary sunflower landraces in different levels of irrigation. Journal of Plant Production, 41(2): 29-42.
11. Hasan, H., M. Arshad, M. Ahsan and M. Saleem. 2008. Genetic variability and interrelationship for grain yield and its various components in chickpea (Cicer arietinum L.). Journal of Agricultural Reseach, 46: 109-116.
12. Holland, J.B., W.E. Nyquist and C.T. Cervantes-Martinez. 2003. Estimating and interpreting heritability for plant breeding: an update. Plant Breeding Reviews, 22: 9-111. http://www4.ncsu.edu/~jholland/heritability/Inbreds.html. 2003.
13. Hosseini, B., M.M. Majidi and A. Mirlohi. 2015. Genetic analysis of some physiological traits in polycross populations of Dactylis glomerata under normal and drought conditions. Journal of Plant Process and Function, 4(11): 113-126 (In Persian).
14. Hosseinzadeh, Z., A. Akbar Mohammadi Mirik and A. Rahim. 2020. Evaluation the genetic diversity and transgressive segregation for yield and yield components of f linseed (Linum usitatissimum L.) lines derived from KO37 × CAN1066 cross. Journal of Crop Breeding, 11(32): 175-183 (In Persian). [DOI:10.29252/jcb.11.32.175]
15. Ismaili, A., F. Karami, O. Akbarpour and A. Rezaeinejad. 2016. Estimation of genotypic correlation and heritability of apricot traits, using restricted maximum likelihood in repeated measures data. Canadian Journal of Plant Science, 96: 439-447. [DOI:10.1139/cjps-2015-0253]
16. Jafari, M. and M. Mirzapour. 2009. Agronomic traits and heritability in confectionary sunflower landraces. Journal of Research in Agricultural Science, 1(3): 95-106 (In Persian).
17. Jaleel, C.A., P. Manivannan, A. Wahid, M. Farooq, R. Somasundaram and R. Panneerselvam. 2009. Drought stress in plants: a review on morphological characteristics and pigments composition. International Journal of Agriculture and Biology, 11: 100-105.
18. Kakaei, M., S.S. Moosavi, M.R. Abdollahi and E. Farshadfar. 2015. Grain yield, its components, genetic diversity and heritability in chickpea (Cicer arietinum L.). Journal of Crop production and processing, 5(16): 271-281 (In Persian). [DOI:10.18869/acadpub.jcpp.5.16.271]
19. Kanouni, H. 2012. Evaluation of seed yield and some traits in chickpea cultivars in winter planting in rainfed farmers' fields in Kurdistan. Research Achievements for Field and Horticulture Crops, 2(4): 265-276 (In Persian).
20. Khan, H., H.U. Rehman, J. Bakht, S.A. Khan, I. Hussain, A. Khan and S. Ali. 2013. Genotype × environment interaction and heritability estimates for some agronomic characters in sunflower. Journal of Animal and Plant Sciences, 23(4): 1177-1184.
21. Mansouri, S., M. Esmailov and M. Aghaee Sarbarzeh. 2016. Evaluation of genetic parameters and combining ability of important agronomic traits in sesame using diallel cross. Journal of Seed and Plant Improvement, 32(1): 119-140.
22. Meyer, K. 1983. Maximum likelihood procedures for estimating genetic parameters for later lactations of dairy cattle. Journal of Dairy Science, 66: 1988-1997. [DOI:10.3168/jds.S0022-0302(83)82040-2]
23. Monirifar, H., M. Valizadeh, M. Moghaddam and F. Rahimzadeh Khoie. 2004. Inheritance of yield and morphological traits in Iranian alfalfa germplasm. Pajouhesh and Sazandegi, 62: 96-102 (In Persian).
24. Moosavi, S.S., M.R. Abdolahi, F. Ghanbari and H. Kanouni. 2018. Assessment of genetic diversity and heritability of agro-morphological traits in chickpea promising lines under normal moisture conditions. Plant Production and Technology, 18(2): 31-44.
25. Nasiri, F. and G. Saeidi. 2012. Evaluation of genetic variation of the breeding lines isolated from sesame (Sesamum indicum L.) landraces. Iranian Journal of Field Crops Research, 10(4): 659-666 (In Persian).
26. Omoigui, L.O., M.F. Ishiyoku, A.Y. Kamara, S.O. Alabi and S.G. Mohammed. 2006. Genetic variability and heritability studies of some reproductive traits in cowpea. African Journal of Biotechnology, 5: 1191-1195.
27. Ozveran Yuce, D., A.E. Anlarsa and C. Yuce. 2006. Genetic variability, correlation and path analysis of yield, and yield components in chickpea (Cicer arietinum L.). Turkish Journal of Agriculture and Forestry, 30: 183-188.
28. Passioura, J.B. 2007. The drought environment: physical, biological and agricultural perspectives. Journal of Experimental Botany, 58(2): 113-117. [DOI:10.1093/jxb/erl212]
29. Poladsaz, N. and Gh. Saeidi. 2010. Genetic diversity in landraces lines derived from flax. Iranian Journal of Field Crops Research, 8(2): 187-193 (In Persian).
30. Pourghasemian, N., R. Moradi, M. Naghizadeh and T. Landberg. 2020. Mitigating drought stress in sesame by foliar application of salicylic acid, beeswax waste and licorice extract. Agricultural Water Management, 231(31): 105997. [DOI:10.1016/j.agwat.2019.105997]
31. Ramezani, M., K. Kazemitabar, H. Najafizarini and A. Pakdin Parizi. 2021. Investigating the effect of different humidity conditions on some morphological traits of the root and shoot in sesame (Sesamum indicum L.). Journal of Plant Production Research, 27(4): 193-210.
32. Ratnakumar, P. and K. Ramesh. 2019. Identification of appropriate sesame variety under changing climate scenario: a field study. Journal of Oilseeds Research, 36: 54-56.
33. Sadeghian Motahar, S.Y. 2008. Principales of plant breeding field and horticultural crops. Publication of agricultural education. 302 pp.
34. Safavi, S.M., M. Farshadfar, D. Kahrizi and S.A. Safavi. 2011. Genetic variability in poplar clones. American Journal of Scientific Research, 13: 113-117.
35. Selvaraj, C.I., P. Nagarajan, K. Thiyagarajan, M. Bharathi and R. Rabindran. 2011. Genetic
36. parameters of variability, correlation and path coefficient studies for grain yield and other yield
37. attributes among rice blast disease resistant genotypes of rice (Oryza Sativa L.). African Journal of
38. Biotechnology, 10(17): 3322-3334.
39. Shabana, R. 1974. Genetic variability of sunflower varieties and inbred lines. In: Proceedings of 6th Sunflower International Congress, Bucharest, Romania, 263- 269.
40. Sharifi, P., A. Akbar Ebadi and H. Aminpanah. 2018. Evaluation of some agronomic traits and their association with grain yield in mutant rice lines under normal and post-anthesis drought stress conditions. Journal of Crop Breeding, 10(27): 180-195 (In Persian). [DOI:10.29252/jcb.10.27.180]
41. Solanki, Z.S. and D. Gupta. 2000. Genetic diversity, heritability and genetic advance in sesame (Sesamum indicum L.). Journal of Oilseeds Research, 18: 25-29.
42. Song, H. 2005. Effects of VAM on host plant in the condition of drought stress and its Mechanisms. Electronic Journal of Biology, 1(3): 44-48.
43. Subhashchandra, B., H.C. Lohithaswa, A.S. Desai and R.R. Hanchinal. 2009. Assessment of genetic variability and relationship between genetic diversity and transgressive segregation in tetraploid wheat. Karnataka Journal of Agricultural Science, 22: 36- 38.
44. TayfeRezaei, H. 2016. Planning irrigation of crops and garden. Journal of Agricultural Engineering
45. Organization, Agricultural Jihad Organization, 24 p (In Persian).
46. Zare, M., R. Choghan, M.R. Bihamta and E.M. Haravan. 2011. Gene action for various agronomic traits in maize using generation means analysis. Journal of Plant Production, 33(2): 81-96.

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2023 CC BY-NC 4.0 | Journal of Crop Breeding

Designed & Developed by : Yektaweb