پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی- اخبار نشریه
ثبت مقالات در پایگاه مجلات

حذف تصاویر و رنگ‌ها

به اطلاع نویسندگان و همکاران گرامی می رساند که پذیرش مقالات فقط از طریق پایگاه اینترنتی مجلات انجام می شود.

برای ارسال مقاله نخست فرم ثبت نام پایگاه را پر کنید و سپس به بخش ارسال مقاله مراجعه نمایید.

نشانی مطلب در وبگاه پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی:
http://jcb.sanru.ac.ir/find.php?item=1.43.21.fa
برگشت به اصل مطلب