پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی- اهداف و زمینه‌ها
اهداف

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

 

- اهداف

(۱) اشاعه و نشر نتایج تحقیقات و پژوهش‌های انجام شده در زمینه اصلاح گیاهان زراعی
(۲) کمک به توسعه و اعتلای دانش در زمینه اصلاح گیاهان زراعی 
(۳) فراهم نمودن زمینه مناسب تبادل افکار و اطلاعات بین مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی کشور در زمینه اصلاح گیاهان زراعی
موضوع مقالات:
اصلاح نباتات،‌ اصلاح برای تنش­های زنده و غیرزنده محیطی، اصلاح موتاسیونی، اصلاح نباتات مولکولی و بیوتکنولوژی گیاهی و سایر موضوعات وابسته به اصلاح گیاهان زراعی.
این نشریه مقالات دریافتی با ویژگی‌های زیر را برای چاپ مورد بررسی قرار می‌دهد:
  • در راستای موضوعات تعیین شده بالا باشد.
  • حاصل مطالعات، تجربه­ها و پژوهش‌های نویسنده(گان) باشد.
  • نتیجه مرور گسترده و تحلیل یافته‌های پیشین باشد.
  • مقاله قبلاً در نشریه دیگری چاپ نشده و یا زیر چاپ نباشد. حق چاپ پس از پذیرش مقاله برای نشریه محفوظ است و نویسنده(گان) نباید مقالات خود را به مجلات علمی-پژوهشی یا ترویجی دیگری (چه به زبان فارسی یا سایر زبان­ ها) ارسال نمایند.
  • مقاله­ های ارسالی مطابق با راهنمای نگارش مجله آماده شده باشد. در صورت عدم رعایت راهنمای نگارش مقاله به داوران جهت ارزیابی علمی ارسال نخواهد شد.

 

نشانی مطلب در وبگاه پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی:
http://jcb.sanru.ac.ir/find.php?item=1.42.19.fa
برگشت به اصل مطلب