دوره 2، شماره 6 - ( 2-1389 )                   جلد 2 شماره 6 صفحات 26-36 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


چکیده:   (4527 مشاهده)
به منظور ارزیابی تاثیر سطوح تنش خشکی بر الگوی بیان ژن گلوتامین سینتتاز به همراه پروتئین و کلروفیل و شاخص سطح اکسیداسیون سلولی TBARM مطالعه ای روی گیاه کلزا (رقم فالکون) در شرایط گلخانه تحقیقاتی انجام شد. سطح تیمارهای تنش خشکی شامل مقادیر معادل آبیاری برای حصول پتانسیل 5/0-، 1-، 2-، 4- و 6- بار بود. هم چنین آبیاری در حد ظرفیت زراعی (FC) به عنوان شاهد لحاظ گردید. اعمال تیمارهای تنش از زمان انتقال گیاهان پس از بهاره سازی به گلخانه انجام شد. به منظور افزایش دقت از طرح آماری بلوک های کامل تصادفی با 4 تکرار استفاده شد. نمونه برداری تصادفی از برگ در مراحل مختلف رشد شامل ساقه دهی، گلدهی، غلاف بندی و رسیدگی فیزیولوژیک انجام شد. همچنین نمونه برداری از غلاف سبز و دانه در مراحل پایانی رشد صورت پذیرفت. در مورد کلیه ی تیمارهای آزمایشی میزان بیان ژن گلوتامین سینتتاز، مقدار کلروفیل، پروتئین و TBARM اندازه گیری شد. نتایج نشان داد با افزایش شدت تنش خشکی و سن گیاه میزان پروتئین و کلروفیل عموما کاهش یافت. در اغلب مراحل رشد تفاوت معنی داری بین میزان پروتئین برای تیمارهای شاهد، 5/0- و 1- بار ملاحظه نشد. میزان شاخص اکسیداتیو TBARM با افزایش شدت تنش خشکی افزایش یافت. میزان فعالیت ژن گلوتامین سینتتاز با افزایش سن گیاه بالا رفت. میزان نسخه برداری ژن گلوتامین سینتیتاز در برگ تحت تاثیر تنش خشکی تا مرز تیمار 1- بار افزایش و پس از آن عموماً کاهش نشان داد. میزان بیان این ژن درغلاف و دانه در شرایط تیماری مورد مطالعه کمتر از برگ بود.
متن کامل [PDF 1032 kb]   (1277 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: اصلاح نباتات
دریافت: 1392/2/16 | پذیرش: 1392/2/17 | انتشار: 1392/2/17