پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی- تذکر مهم برای نویسندگان
تذکر مهم برای نویسندگان

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/8/7 | 
تذکر مهم:
۱- نویسندگان و ارسال کنندگان محترم مقالات، خواهشمند است در ثبت اسامی و جایگاه نویسندگان مقالات نهایت دقت را  داشته باشید، زیرا پس از دریافت مقالات و  ثبت آن و ارسال تعهدنامه از بخش فایلهای پیش نیاز، به هیچ عنوان درخواست تغییر در اسامی و ... پذیرفته نمی شود.
۲- هر نویسنده مجاز به ارسال حداکثر سه مقاله
 در طول یک سال، به پایگاه نشریه مربوط می باشد لازم بذکر است نام نویسندگان تکراری در هر جایگاهی قابل قبول نمی باشد.
۳- نویسندگان محترم  فرم تعارض منافع را دریافت نموده و پس از تکمیل فرم از بخش فایلهای ضمیمه  ارسال فرمایند. 
فرم تعارض منافع 


فرم تعهدنامه

 
نشانی مطلب در وبگاه پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی:
http://jcb.sanru.ac.ir/find.php?item=1.96.61.fa
برگشت به اصل مطلب