پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی- اسامی داوران مجله شماره جاری
اسامی داوران مجله شماره 28 زمستان 1397

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ | 

پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی

سال دهم/ شماره 28

زمستان 1397

اسامی داوران مقالات در این شماره:

دکتر لیلا  آهنگر
استادیار دانشگاه گنبدکاووس
دکتر نادعلی باقری
استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
دکتر امین باقی­ زاده
دانشیار دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان
دکتر عباسعلی امام جمعه
استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه زابل
دکتر علی بهپوری
استادیار دانشگاه شیراز
دکتر علی پاکدین پاریزی
استادیار پژوهشکده ژنتیک و زیست فناوری طبرستان
دکتر مسعود توحید فر
دانشیار، دانشگاه شهید بهشتی
دکتر پرویز حیدری
استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی شاهرود
دکتر مسعود دهداری
دانشیار دانشگاه یاسوج
دکتر ولی ­اله رامئه
دانشیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران
دکتر غلامعلی رنجبر
دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
دکتر حبیب اله سوقی
عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان
دکتر پیمان شریفی
استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
دکتر فرهاد صادقی
عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات زراعی و باغی استان کرمانشاه
دکتر علی­ اکبر عبادی
استادیار موسسه تحقیقات برنج کشور
دکتر فرهاد عزیزی
استادیار موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
دکتر آرش فاضلی
استادیار دانشگاه ایلام
دکتر محمدحسین فتوکیان
دانشیار دانشگاه شاهد
دکتر سید کمال کاظمی تبار
دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
دکتر پرستو مجیدیان
استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران
دکتر علی مؤمنی
دانشیار مؤسسه تحقیقات برنج آمل

دکتر حمید نجفی
استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
دکتر محمدرضا نقوی
استادیار دانشگاه پیام نور
دکتر موسی الرضا وفایی تبار
دانشیار پژوهش بخش تحقیقات پنبه مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران (ورامین)
دکتر آمنه سادات هاشمی
استادیار دانشگاه جامع علمی کاربردی استان مازندران
دکتر سید حمید­رضا هاشمی پطرودی
استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
دکتر آنیتا یاقوتی ­پور
مدرس دانشگاه رازی کرمانشاه

نشانی مطلب در وبگاه پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی:
http://jcb.sanru.ac.ir/find.php?item=1.73.36.fa
برگشت به اصل مطلب