پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی- فرم تعهدنامه
فرم تعهدنامه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

لزوم تکمیل فرم تعهد نامه 

نویسنده محترم

لطفا فایل زیر را دریافت نموده و پس از تکمیل اطلاعات درخواستی ارسال فرمایید.

  • پس از ارسال مقاله به مجله هر گونه تغییر در تعداد نویسندگان آن باید توسط نویسنده مسوول کتباً به مجله اعلام شود.
  • ./files/site1/files/form_taahod.pdf

نشانی مطلب در وبگاه پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی:
http://jcb.sanru.ac.ir/find.php?item=1.65.24.fa
برگشت به اصل مطلب