پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی- صفحه اصلی
فرم تعهدنامه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

نویسندگان محترم:

با سلام لطفا قبل از ارسال مقاله فرم تعهدنامه را دریافت نموده و پس از تکمیل نسبت به ارسال آن اقدام فرمایید. لازم به ذکر است که تکمیل این فرم توسط همه نویسندگان الزامی می باشد.

نشانی مطلب در وبگاه پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی:
http://jcb.sanru.ac.ir/find.php?item=1.38.34.fa
برگشت به اصل مطلب