پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی- صفحه اصلی
نشریه برتر استان مازندران

حذف تصاویر و رنگ‌ها

با سلام

پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی (علمی-پژوهشی) در هفته پژوهش استان مازندران به عنوان نشریه برتر استان مازندران طی نامه ای به شماره 23128/ص 91/33  مورخ 25/9/91  در بخش  نشریات فارسی در زمینه کشاورزی  استان انتخاب گردید.

نشانی مطلب در وبگاه پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی:
http://jcb.sanru.ac.ir/find.php?item=1.38.25.fa
برگشت به اصل مطلب