دوره 10، شماره 28 - ( زمستان97 1397 )                   جلد 10 شماره 28 صفحات 13-26 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


دانشگاه محقق اردبیلی
چکیده:   (419 مشاهده)
در بین تنش ­های مختلف محیطی، خشکی تاثیر منفی بالایی بر روی میزان تولید محصولات دارد. به منظور بررسی تحمل خشکی در ژنوتیپ­ های گندم دیم، آزمایشی با 36 ژنوتیپ گندم نان تهیه شده از سیمیت در دو شرایط دیم (تنش خشکی) و آبیاری تکمیلی در قالب طرح بلوک ­های کامل تصادفی با سه تکرار در سال­ زراعی 96-1395 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی مغان مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که تفاوت معنی داری بین ژنوتیپ ­ها از نظر عملکرد دانه در هر دو شرایط دیم و آبیاری تکمیلی وجود داشت. تجزیه واریانس مرکب نشان داد که آبیاری تکمیلی باعث افزایش معنی­ دار عملکرد دانه گردید. در شرایط آبیاری تکمیلی ژنوتیپ­ های شماره 22، 34 و 21 به ترتیب با میانگین 143/3، 089/3 و 921/2 تن در هکتار بالاترین عملکرد دانه را به خود اختصاص دادند. تحت شرایط دیم بیشترین عملکرد دانه به میزان 647/2، 610/2 و 558/2 تن در هکتار به ترتیب مربوط به ژنوتیپ­ های شماره 20، 22 و 27 بود. برای شناسائی ژنوتیپ­ های متحمل به خشکی، از شاخص­ های تحمل (TOL)، حساسیت به تنش (SSI)، میانگین بهره ­وری (MPمیانگین هندسی بهره ­وری (GMP)، شاخص تحمل به تنش (STI و شاخص پایداری عملکرد (YSI) استفاده شد. شاخص ­های MP،GMP  و STI همبستگی بالایی با عملکرد تحت شرایط تنش و بدون تنش داشتند و به عنوان شاخص ­های مناسب برای گزینش ژنوتیپ ­های پرمحصول در هر دو شرایط محیطی معرفی شدند. بر اساس تجزیه به مؤلفه­ های اصلی و نمودار سه بعدی، ژنوتیپ­ های شماره 22، 34، 33 و 15 به عنوان ژنوتیپ­ های مقاوم و ژنوتیپ­ های شماره 7، 17، 14 و 1 به عنوان حساس به تنش خشکی شناخته شدند. تجزیه خوشه ­ای به روش Ward’s بر پایه شاخص ­های تحمل به خشکی و عملکرد دانه در هر دو شرایط محیطی ژنوتیپ ­های مورد بررسی را در چهار گروه قرار داد که با نتایج تجزیه به مؤلفه ­های اصلی مطابقت داشت.
متن کامل [PDF 1025 kb]   (119 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: اصلاح براي تنش هاي زنده و غيرزنده محيطي
دریافت: ۱۳۹۶/۱۰/۱۶ | ویرایش نهایی: ۱۳۹۷/۱۲/۱۱ | پذیرش: ۱۳۹۷/۱/۱۴ | انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۱۱