دوره 9، شماره 22 - ( تابستان 1396 )                   جلد 9 شماره 22 صفحات 63-72 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Fallah-Shamsi S A, Pirdashti H, Ebadi A, Esfahani M, Raeini M. Response of Root Characteristics and Dry Matter Partitioning in 40 Improved and Local Rice (Oryza sativa L.) Genotypes under Deficit Irrigation. jcb. 2017; 9 (22) :63-72
URL: http://jcb.sanru.ac.ir/article-1-844-fa.html
فلاح شمسی سیده ارحامه، پیردشتی همت اله، عبادی علی اکبر، اصفهانی مسعود، رائینی محمود. پاسخ ویژگی‌های ریشه و تسهیم ماده خشک 40 ژنوتیپ اصلاح شده و بومی برنج (Oryza sativa L.) در شرایط کم‌آبیاری . پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی. 1396; 9 (22) :63-72

URL: http://jcb.sanru.ac.ir/article-1-844-fa.html


دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
چکیده:   (945 مشاهده)
     امروزه از ویژگی­های ریشه به­عنوان صفات ثانویه‌ در کنار عملکرد دانه برای بررسی پاسخ ارقام برنج در شرایط کم­آبیاری استفاده می­شود. از این رو جهت ارزیابی صفات ریشه 40 ژنوتیپ­ برنج غرقابی در شرایط کم­آبیاری، آزمایشی گلدانی به صورت فاکتوریل در سال 1393 در موسسه تحقیقات برنج کشور (رشت) انجام شد. تیمار آبیاری در دو سطح شاهد (آبیاری مرسوم) و کم­آبیاری از مرحله آبستنی اعمال گردید. نتایج نشان داد که در شرایط کم­آبیاری، طول ریشه از حدود 45 به 28 سانتی­متر، سطح ریشه از 190 به 117 سانتی­متر مربع و چگالی سطح ریشه نیز از شش به حدود چهار سانتی­متر مربع بر سانتی­متر مکعب کاهش یافتند. میانگین عملکرد شلتوک و وزن خوشه طی این شرایط نیز به ترتیب 25 و 5/18 درصد کاهش نشان دادند. در شرایط
کم­آبیاری، وزن خشک ریشه کاهش و از سویی وزن خشک شاخساره نیز از 7/42 گرم در شرایط شاهد به 4/49 گرم در شرایط کم­آبیاری افزایش یافت. گروه­بندی ژنوتیپ­ها براساس صفات مورد مطالعه و به روش حداقل واریانس وارد در شرایط شاهد و کم­آبیاری به ترتیب ژنوتیپ­ها را به چهار و سه گروه تفکیک نمود. در هر دو شرایط، گروه­هایی با عملکرد شلتوک بالاتر مقدار صفات ریشه کمتری داشتند. بر این اساس در گروه سوم 19 ژنوتیپ از جمله خزر، شیرودی و گوهر در شرایط کم­آبیاری ضمن ثبت عملکرد شلتوک بالاتر مقدار صفات ریشه کمتری داشتند. مقایسات گروهی نیز اختلاف معنی­دار ارقام بومی نسبت به اصلاح شده را از نظر صفات وزن خشک ریشه، وزن خشک شاخساره، وزن خوشه و عملکرد شلتوک (به ترتیب حدود 21+، 14+، 19- و 14- درصد) نشان دادند. از
­این­رو به نظر می­رسد هرچند بین ژنوتیپ­های مورد مطالعه نیز اولویت اصلاح گیاه تخصیص بیشتر ماده­ی خشک گیاه به اندام­های هوایی در مقایسه با ریشه بوده اما تنوع قابل ملاحظه­ای از نظر نحوه تسهیم ماده خشک گیاه به اندام­های مختلف در شرایط کم­آبیاری وجود دارد.
متن کامل [PDF 1100 kb]   (270 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: اصلاح نباتات، بیومتری
دریافت: ۱۳۹۶/۷/۱۷ | ویرایش نهایی: ۱۳۹۸/۱/۲۶ | پذیرش: ۱۳۹۶/۷/۱۷ | انتشار: ۱۳۹۶/۷/۱۷

فهرست منابع
1. Abarshar, M., B. Rabiei and H. Samizadeh Lahigi. 2011. Assessing genetic variability of rice varieties under drought stress conditions. Notulae Scientia Biologicae, 3(1): 114-123. [DOI:10.15835/nsb315618]
2. Akhavan, S., M. Shabanpour and M. Esfahani. 2012. Soil compaction and texture effects on the growth of roots and shoots of wheat. Journal of Water and Soil, 26(3): 727-735 (In Persian).
3. Anonymous, 2014. Standard Evaluation System for Rice (SES). International Rice Research Institute (IRRI). Loss Banos, Lenguna, Philipines. Pp: 55.
4. Anonymous. 2013. Agriculture Statistics Book. The Ministry of Jihad-e-Agriculture, Planning and Economic Department, Office of Statistics and Information Technology, Tehran, Iran. 167 pp (In Persian).
5. Asch, F., M. Dingkuhn, A. Sow and A. Audebert. 2005. Drought-induced changes in rooting patterns and assimilate partitioning between root and shoot in upland rice. Field Crops Research, 93(2): 223-236. [DOI:10.1016/j.fcr.2004.10.002]
6. Bagheri, N., N. Babaeian-Jelodar and E. Hasan-Nataj. 2008. Genetic diversity of Iranian rice germplasm based on morphological traits. Iranian Journal of Field Crops Research, 6(2): 235-243 (In Persian).
7. Bernier, J., G. Altin, N. Serraj, R. Kumar and D. Spaner. 2007. Review: Breeding upland rice for drought resistance. IRRI, 33 pp.
8. Chu, G., C. Tingting, Z. Wang, J. Yang and J. Zhang. 2014. Morphological and physiological traits of roots and their relationships with water productivity in water-saving and drought-resistant rice. Field Crops Research, 162: 108-119. [DOI:10.1016/j.fcr.2013.11.006]
9. Comas, L.H., S.R. Becker, V.V. Cruz, P.F. Byrne and D.A. Dierig. 2013. Root traits contributing to plant productivity under drought. Frontiers in Plant Science, 4: 1-15. [DOI:10.3389/fpls.2013.00442]
10. Gowda, V.R.P., A. Henry, A. Yamauchi, H.E. Shashidhar and R. Serraj. 2011. Root biology and genetic improvement for drought avoidance in rice. Field Crops Research, 122(1): 1-13. [DOI:10.1016/j.fcr.2011.03.001]
11. Henry, A., A.J. Cal, T.C. Batoto, R.O. Torresand and R. Serraj. 2012. Root attributes affecting water uptake of rice (Oryza sativa) under drought. Journal of Experimental Botany, 63(13): 4751-4763. [DOI:10.1093/jxb/ers150]
12. Izaddoost, H., H. Samizadeh, B. Rabiei and S. Abdollahi. 2013. Evaluation of salt tolerance in rice (Oryza sativa L.) cultivars and lines with emphasis on stress tolerance indices. Cereal Research, 3(3): 167-180 (In Persian).
13. Kanbar, A., M. Toorchi and H.E. Shashidhar. 2009. Relationship between root and yield morphological characters in rainfed low land rice (Oryza sativa L.). Cereal Research Communications, 37(2): 261-268. [DOI:10.1556/CRC.37.2009.2.14]
14. Kato, Y. and M. Okami. 2011. Root morphology, hydraulic conductivity and plant water relations of high-yielding rice grown under aerobic conditions. Annals of Botany, 108(3): 575-583. [DOI:10.1093/aob/mcr184]
15. Kato, Y., A. KamoshitaYamagishi, H. Imoto and J. Abe. 2007. Growth of rice (Oryza sativa L.) cultivars under upland conditions with different levels of water supply 3. Root system development, soil moisture change and plant water status. Plant Production Science, 10(1): 3-13. [DOI:10.1626/pps.10.3]
16. Khazanedari, L., M. Koohi, F. Zabol Abbasi, S. Ghandehari and S. Malbousi. 2010. Study of the drought trend in Iran during next 30 years (2010-2039). Proceedings of the 4rd Regional Conference on Climate Change, December, 20-22 (In Persian).
17. Mostajeran, A. and V. Rahimi-Eichi. 2009. Effects of drought stress on growth and yield of rice (Oryza sativa L.) cultivar and accumulation of proline and soluble sugars in sheath and blades of their different ages leaves. American-Eurasian Journal of Agricultural and Environmental Sciences, 5(2): 269-272.
18. Naghavi, M.R., M. Moghaddam, M. Toorchi and M.R. Shakiba. 2016. Evaluation of Spring Wheat Cultivars Based on Drought Resistance Indices. Journal of Crop Breeding, 8(17): 192-207 (In Persian)
19. Naghavi, M.R., M. Moghaddam, M. Toorchi and M.R. Shakiba. 2016. Evaluation of spring wheat cultivars for physiological, morphological and agronomic traits under drought stress Journal of Crop Breeding, 8(18): 64-77. (In Persian)
20. Nematzadeh, Gh.A., R. Talebie, Z. Khodarahmpour and Gh. Kiani. 2003. Study of genetic and geographical variation in rice (Oryza sativa L.) using physiological and agronomical traits. Iranian Journal of Crop Sciences, 5(3): 225-235 (In Persian).
21. Reguera, M., Z. Peleg, Y.M. Abdel-Tawab, E.B. Tumimbang, C.A. Delatorreand and E. Blumwald. 2013. Stress-induced cytokinin synthesis increases drought tolerance through the coordinated regulation of carbon and nitrogen assimilation in rice. Plant Physiology, 163(4): 1609-1622. [DOI:10.1104/pp.113.227702]
22. Sultan, M.S., M.A. Abdel-Moneam, A.B. El-Abd and S.A. El-Naem. 2014. Inheritance of some root and grain quality traits in rice under water deficiency conditions. Journal of Agronomy, 13(3): 89-99. [DOI:10.3923/ja.2014.89.99]
23. Vadez, V. 2014. Root hydraulics: the forgotten side of roots in drought adaption. Field Crops Research, 165: 15-24. [DOI:10.1016/j.fcr.2014.03.017]
24. Wu, W. and S. Cheng. 2014. Root genetic research, an opportunity and challenge to rice improvement. Field Crops Research, 165: 111-124. [DOI:10.1016/j.fcr.2014.04.013]
25. Xu, W., K. Cui, A. Xu, L. Nie, J. Huang and S. Peng. 2015. Drought stress condition increases root to shoot ratio via alteration of carbohydrate partitioning and enzymatic activity in rice seedlings. Acta Physiol Plant, 37(2): 1-11 [DOI:10.1007/s11738-014-1760-0]
26. Yang, J. and J. Zhang. 2010. Crop management technique to enhance harvest index in rice. Journal of Experimental Botany, 61(12): 3177-3189. [DOI:10.1093/jxb/erq112]
27. Yang, J., J. Zhang, Z. Huang, Z. Wang, Q. Zhu and L. Liu. 2002. Correlation of cytokinin levels in the endosperms and roots with cell number and cell division activity during endosperm development in rice. Annals of Botany, 90(3): 69-77. [DOI:10.1093/aob/mcf198]
28. Yang, J., J. Zhang, Z. Wang, Q. Zhu and L. Liu. 2002. Abscisic acid and cytokinins in the root exudates and leaves and their relationship to senescence and remobilization of carbon reserves in rice subjected to water stress during grain filling. Planta, 215(4): 645-652. [DOI:10.1007/s00425-002-0789-2]
29. Yang, J., J. Zhang, Z. Wang, Q. Zhu and W. Wang. 2001. Remobilization of carbon reserves in response to water deficit during grain filling of rice. Field Crops Research, 71(1): 47-55. [DOI:10.1016/S0378-4290(01)00147-2]
30. Yazdani, M.R. 2012. Investigation on trend of cracking in paddy fields and management recommendation for percolation reduction. Irrigation Ph.D. Dissertation, Faculty of Agriculture, University of Tehran. pp: 160. (In Persian).
31. Zhang, H., T. Chen, Z. Wang, J. Yang and J. Zhang. 2010. Involvement of cytokinins in the grain filling of rice under alternate wetting and drying irrigation. Journal of Experimental Botany, 61(13): 3719-3733. [DOI:10.1093/jxb/erq198]
32. Zhang, H., Y. Xue, Z. Wang, J. Yang and J. Zhang. 2009. Morphological and physiological traits of roots and their relationships with shoot growth in ''super'' rice. Field Crops Research, 113(1): 31-40. [DOI:10.1016/j.fcr.2009.04.004]

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2019 All Rights Reserved | Journal of Crop Breeding

Designed & Developed by : Yektaweb