دوره 10، شماره 28 - ( زمستان97 1397 )                   جلد 10 شماره 28 صفحات 188-200 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ارومیه، ایران
چکیده:   (267 مشاهده)

     شناسایی و معرفی ارقام جو پرمحصول و متحمل به تنش کم‌آبی یکی از راه‌کارهای موثری است که در تلفیق با سایر روش‌های مدیریت کم‌آبی می‌تواند منجر به تولید اقتصادی محصول جو شود. به‌منظور شناسایی و معرفی بهترین رقم جو، 9 لاین امیدبخش جو و رقم بهمن (شاهد) در قالب طرح بلوک ­های کامل تصادفی با سه تکرار در شرایط آبیاری کامل و تنش کم‌آبی در سال ­های زراعی 95-1393 مورد مطالعه قرار گرفتند. تجزیه واریانس مرکب نشان داد، اثر متقابل لاین × سال برای عملکرد دانه معنی‌دار بود. تحت شرایط آبیاری کامل، در سال اول اختلاف معنی ­داری بین رقم بهمن (شاهد) با سایر لاین ­های مورد بررسی مشاهده نشد ولی در سال دوم بیشترین عملکرد دانه مربوط به لاین شماره 5 (81/6 تن در هکتار) بود که اختلاف معنی­ داری با رقم بهمن نشان داد. تحت شرایط تنش کم آبی، در سال اول، رقم بهمن بیشترین عملکرد دانه (80/ تن در هکتار) را نشان داد، که با لاین­ های شماره 2، 3، 4، 5، 7 و 8 در یک گروه آماری قرار گرفتند، ولی در سال دوم، بیشترین عملکرد دانه مربوط به لاین شماره 9 (جلگه) با 18/5 تن در هکتار بود. میانگین دو سال عملکرد دانه نشان داد در شرایط آبیاری کامل، لاین‌های 3، 4، 5، 7، 9 (رقم جلگه) و 10 (رقم مهتاب) بین 15 تا 37 درصد، در شرایط تنش کم آبی لاین‌های 2، 7 و 9 (رقم جلگه) به ­ترتیب 15، 15 و 19 درصد نسبت به رقم بهمن افزایش عملکرد دانه نشان دادند. در شرایط تنش کم‌آبی نسبت به آبیاری کامل، لاین‌ 2 با 15 درصد و لاین 8 (رقم گوهران) با 19 درصد کمترین مقدار کاهش عملکرد دانه نشان دادند. تجزیه علیت نشان داد که در شرایط آبیاری کامل، صفات فتوسنتز برگ پرچم و زیست­ توده اثر مستقیم مثبت و معنی‌دار و صفات وزن سنبله و تعداد دانه در سنبله اثر مستقیم منفی و معنی­ دار بر عملکرد دانه نشان دادند. از طرف دیگر در شرایط تنش کم‌آبی، صفات وزن هزار دانه و تعداد دانه در سنبله به‌ترتیب اثر مستقیم مثبت و منفی معنی‌داری بر عملکرد دانه داشتند. در نهایت بر اساس رتبه‌بندی لاین­ های مورد بررسی، می‌توان لاین­ های شماره 5 و 10 (رقم مهتاب) برای شرایط آبیاری کامل، لاین شماره 7 برای شرایط تنش کم‌آبی و لاین شماره 9 (رقم جلگه) برای هر دو شرایط آبیاری پیشنهاد و معرفی نمود.
 

متن کامل [PDF 1247 kb]   (55 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: اصلاح نباتات
دریافت: ۱۳۹۶/۳/۲۸ | ویرایش نهایی: ۱۳۹۷/۱۲/۱۱ | پذیرش: ۱۳۹۶/۹/۲۱ | انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۱۱