دوره 10، شماره 27 - ( پاییز 1397 )                   جلد 10 شماره 27 صفحات 94-103 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد
چکیده:   (274 مشاهده)

به منظور مقایسه و ارزیابی روابط بین صفات کمی و کیفی در ژنوتیپ‌های چغندرقند با استفاده از روش‌های آماری چند متغیره تحت شرایط بیماری رایزوکتونیا در منطقه میاندوآب، آزمایشی انجام شد.  آزمایش مذکور در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی با چهار تکرار در ایستگاه  تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی میاندوآب در سال 1393، اجرا گردید .مواد آزمایشی شامل 16 ژنوتیپ چغندر قند بود. تجزیه واریانس داده‌ها نشان داد که بین ژنوتیپ‌های مورد مطالعه از نظر کلیه صفات مورد مطالعه به غیر از صفت میزان سدیم ریشه اختلاف معنی‌دار وجود داشت. بر اساس نتایج تجزیه رگرسیون گام به گام صفات عملکرد قند ناخالص، درصد قند ملاس، درصد قند ناخالص، با توجیه 99/89 درصد از تغییرات عملکرد قند خالص به عنوان مؤثرترین صفات در توجیه عملکرد قند خالص مطرح شدند. همچنین بر اساس نتایج تجزیه علیت صفات عملکرد قند ناخالص و درصد قند ناخالص اثر مستقیم مثبت و معنی‌دار و درصد قند ملاس اثر مستقیم منفی و معنی‌دار بر عملکرد قند خالص داشتند. در تجزیه عاملی داده­ها نیز پنج عامل شناسایی شدند که 62/81  درصد از کل واریانس دادها را توجیه نمودند و در نهایت در تجزیه کلاستر در فاصله تشابه 10، سه گروه ایجاد شد که کلاستر شماره 2 از نظر صفات نمره زردی، نمره یکنواختی، نمره رشد، تعداد بوته سالم، عملکرد ریشه، درصد قند ناخالص، درصد قند خالص، درصد استحصال و عملکرد قند خالص در گروه a (بالاترین مقدار) و از نظر صفات پتاسیم ریشه و آلکالیته در گروه b (کمترین مقدار) را به خود اختصاص دادند در نهایت بر اساس نتایج تجزیه رگرسیون و تجزیه علیت صفت درصد قند ناخالص به عنوان مؤثرترین صفت بر عملکرد قند خالص و ژنوتیپ‌های کلاستر 2 به عنوان ژنوتیپ‌های قابل کشت در شرایط وجود آلودگی رایزوکتونیا شناسایی شدند.

متن کامل [PDF 533 kb]   (82 دریافت)    
نوع مطالعه: كاربردي | موضوع مقاله: ساير
دریافت: ۱۳۹۵/۸/۱۶ | ویرایش نهایی: ۱۳۹۷/۹/۱۷ | پذیرش: ۱۳۹۶/۷/۱۰ | انتشار: ۱۳۹۷/۹/۱۷