دوره 10، شماره 27 - ( پاییز 1397 )                   جلد 10 شماره 27 صفحات 10-19 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


دانشگاه محقق اردبیل
چکیده:   (339 مشاهده)

به ­منظور برآورد وراثت­ پذیری و ارتباط بین صفات 148 لاین اینبرد نوترکیب گندم نان بهاره به همراه والدین (Yecora Rojo و No. 49) در قالب طرح آلفا لاتیس با دو تکرار و در شرایط آبیاری کامل و تنش کم­آبی انتهای فصل در دو سال زراعی 93 و 94 در دو مکان مورد ارزیابی قرار گرفتند. بر اساس نتایج تجزیه واریانس داده­ها بین ژنوتیپ­ها اختلاف معنی­ داری از لحاظ کلیه صفات وجود داشت. در شرایط نرمال رطوبتی مقدار وراثت پذیری خصوصی برآورد شده برای صفات سنبله در مترمربع، وزن ساقه، بیوماس، طول سنبله، طول و وزن پدانکل، طول ساقه، تعداد دانه و وزن سنبله در محدوده 04/15 تا 41/22 درصد و برای صفات عملکرد دانه، وزن هزار دانه و شاخص برداشت در محدوده 93/25 تا 92/26 قرار داشت. در شرایط تنش کم­ آبی مقدار وراثت پذیری خصوصی محاسبه شده برای طول سنبله، وزن سنبله، طول ساقه، سنبله در متر مربع، بیوماس، وزن پدانکل، طول پدانکل و وزن ساقه بین 64/13تا 35/19 درصد و برای صفات تعداد دانه، شاخص برداشت، وزن هزار دانه و عملکرد دانه در محدوده 22 تا 61/25 درصد قرار داشت. بالاترین بازده گزینشی در هر دو شرایط مربوط به صفات وزن پدانکل و شاخص برداشت بود. نهایتاً براساس نتایج تجزیه رگرسیون و علیت در مجموع دو شرایط صفات تعداد دانه و وزن هزار دانه به­ عنوان مؤثرترین صفات بر عملکرد دانه شناسایی شدند. بنابرین استفاده از صفات عملکرد دانه، تعداد دانه در سنبله و وزن هزار دانه به­ عنوان شاخص گزینشی، احتمالاً امکان دستیابی به لاین­های پرمحصول گندم را فراهم می­سازد.

متن کامل [PDF 2860 kb]   (168 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: اصلاح نباتات، بیومتری
دریافت: ۱۳۹۵/۵/۱۱ | ویرایش نهایی: ۱۳۹۷/۹/۱۷ | پذیرش: ۱۳۹۶/۱۱/۸ | انتشار: ۱۳۹۷/۹/۱۷