دوره 10، شماره 27 - ( پاییز 1397 )                   جلد 10 شماره 27 صفحات 1-9 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


دانشگاه پیام نور کرج
چکیده:   (420 مشاهده)

     به­ منظور بررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ­ های باقلا و ارزیابی شاخص­ های تحمل به تنش خشکی، آزمایشی با 16 ژنوتیپ در قالب طرح کرت­ های خرد شده با سه تکرار در ایستگاه تحقیقات کشاورزی بروجرد انجام شد. آبیاری به ­عنوان عامل اصلی، شامل سطوح نرمال و تنش خشکی و ژنوتیپ به­ عنوان عامل فرعی در نظر گرفته شدند. نتایج تجزیه واریانس ساده برای عملکرد در شرایط نرمال (N)، عملکرد در شرایط تنش خشکی (S)، شاخص­ های تحمل به تنش (TOL)، میانگین بهره ­وری متوسط (MP)، شاخص حساسیت (SSI)، میانگین هندسی (GMP)، شاخص تحمل تنش (STI)، شاخص تحمل به تنش اصلاح شده (K1STI) و میانگین هارمونیک ((HM نشان داد که اثر ژنوتیپ برای این پارامترها در سطح یک درصد (P ˂ 0.01) معنی ­دار بود. لذا، انتخاب براساس شاخص ­های MP، GMP، TOL و HMمنجر به انتخاب ژنوتیپ­ های برتر از لحاظ عملکرد  در هر دو شرایط نرمال و تنش شد. در تجزیه خوشه­ ای، ژنوتیپ­ ها به سه گروه تقسیم شدند. نتایج تجزیه به مولفه­ های اصلی نشان داد که حدود 2/73 درصد از تغییرات کل داده ­ها توسط مولفه اول توجیه و این مولفه همبستگی مثبت و بالایی با صفت عملکرد دانه در شرایط نرمال، عملکرد در شرایط تنش، شاخص­ های MP، GMP، STI، K1STI و HM نشان داد، در حالی­که، همبستگی مثبت و پایینی با TOL و SSI داشت. عملکرد در شرایط نرمال دارای همبستگی مثبت و معنی­ داری با عملکرد در شرایط تنش و کلیه شاخص­های تحمل به خشکی در سطح احتمال یک درصد بود. این صفت دارای بیشترین همبستگی مثبت با شاخص K1STI (r=0.995) بود. به ­طور­کلی، می­توان بیان داشت که شاخص میانگین هندسی، بیشترین همبستگی مثبت و معنی­ دار را با صفات عملکرد دانه در شرایط نرمال و تنش دارا بود و براساس آن می ­توان گزینش ژنوتیپ ­های برتر را انجام داد.
 

متن کامل [PDF 3133 kb]   (224 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: اصلاح براي تنش هاي زنده و غيرزنده محيطي
دریافت: ۱۳۹۴/۱۲/۱۲ | ویرایش نهایی: ۱۳۹۷/۹/۱۷ | پذیرش: ۱۳۹۶/۹/۲۱ | انتشار: ۱۳۹۷/۹/۱۷