دوره 10، شماره 27 - ( پاییز 1397 )                   جلد 10 شماره 27 صفحات 57-65 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


دانشگاه زابل
چکیده:   (302 مشاهده)

     در این مطالعه 72 لاین هاپلوئید مضاعف شده جو به همراه دو والد مورد مطالعه قرار گرفتند. این تحقیق در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با دو تکرار و در شرایط بدون تنش (شاهد) و تنش بور، در محیط کشت هیدروپونیک در سال 1392 به اجرا درآمد. صفات وزن تر و خشک ریشه و بخش هوایی و نسبت آنها، طول ریشه و ساقه، طول بلندترین برگ و طول کل گیاه اندازه گیری شدند. تجزیه­ های آماری برای بررسی‌های فنوتیپی شامل تجزیه واریانس، مقایسه میانگین و محاسبه همبستگی­ های فنوتیپی بین صفات انجام شد. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که تفاوت معنی‌داری بین لاین ­ها برای اغلب صفات مورد بررسی وجود داشت. در شرایط شاهد و تنش بور حداکثر همبستگی بین صفت طول ریشه با طول کل گیاه (925/0 و 934/0) مشاهده شد. تجزیه QTL با استفاده از نقشه پیوستگی ژنتیکی حاصل از نشانگرهای مولکولی به دست آمده از 327 مارکر AFLP و نرم­افزار WinQTL cartographer 2.5  به روش مکان­یابی فاصله­ ای مرکب (CIM) انجام شد. در مجموع 29 عدد QTL برای صفات مورد بررسی (به ترتیب 17 تا برای شرایط شاهد و 12 تا برای شرایط تنش) بدست آمد که واریانس فنوتیپی توجیه شده به وسیله این QTLها از10 تا  56/27 درصد متغیر بود. بیشترین و کمترین واریانس فنوتیپی متعلق به صفت نسبت طول ریشه به ساقه در شرایط تنش بور بود. LOD در دامنه 32/4-50/2 قرار داشت. بیشترین و کمترین LOD به ترتیب مربوط به QTLهای صفات نسبت طول ریشه به ساقه و طول برگ بود. در این تحقیق فقط یک جایگاه واجد QTL در یک مکان مشابه  قرار داشت که به صورت پایدار بود (طول برگ 3H بنابراین می‌توان از آن برای گزینش به کمک نشانگر استفاده نمود.

متن کامل [PDF 667 kb]   (64 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: اصلاح نباتات، بیومتری
دریافت: ۱۳۹۴/۸/۱۸ | ویرایش نهایی: ۱۳۹۷/۹/۱۸ | پذیرش: ۱۳۹۵/۱/۲۱ | انتشار: ۱۳۹۷/۹/۱۷