دوره 8، شماره 20 - ( زمستان 1395 )                   جلد 8 شماره 20 صفحات 206-198 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


دانشگاه علوم کشاورزی و منایع طبیعی ساری
چکیده:   (1009 مشاهده)

       این تحقیق به منظور تعیین ارتباط بین عملکرد دانه و اجزاء آن و شناسایی صفات دارای بیشترین اثر روی عملکرد، 45 لاین موتانت حاصل از طارم محلی، در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا گردید. نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان داد که بین ژنوتیپ‌های مورد بررسی از نظر کلیه صفات اختلاف معنی‌داری وجود دارد. مقایسه میانگین‌ها نشان داد که لاین شماره 2 (M6 –L 435) از لحاظ عملکرد، تعداد دانه پر در خوشه، تعداد خوشه و طول خوشه نسبت به سایر ژنوتیپ‌ها برتری دارد. ضرایب همبستگی موجود بین صفات نشان داد که صفات تعداد دانه پر در خوشه (855/0)، طول خوشه (929/0) و تعداد خوشه (904/0) همبستگی مثبت و معنی‌داری با عملکرد دانه داشتند. تحلیل رگرسیون گام به گام نشان داد که صفات طول خوشه، تعداد دانه پر در خوشه، تعداد خوشه و ارتفاع بوته، 5/92 درصد از تغییرات عملکرد دانه را توجیه کردند. نتایج تجزیه علیت نشان داد که بیشترین اثرات مستقیم و مثبت به ترتیب مربوط به صفات طول خوشه (514/0)، تعداد دانه پر در خوشه (299/0) و تعداد خوشه (153/0) می‌باشد. تعداد خوشه (470/0) بیشترین اثر غیر مستقیم را بر عملکرد دانه از طریق طول خوشه دارد. براساس نتایج به دست آمده از این تحقیق صفات طول خوشه، تعداد دانه پر در خوشه، تعداد خوشه و ارتفاع بوته به عنوان شاخص‌های انتخاب برای‌ بهبود عملکرد دانه در برنج شناسایی گردید.

متن کامل [PDF 1249 kb]   (868 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: اصلاح نباتات، بیومتری
دریافت: ۱۳۹۴/۴/۲۲ | ویرایش نهایی: ۱۳۹۵/۱۲/۲۱ | پذیرش: ۱۳۹۴/۸/۱۷ | انتشار: ۱۳۹۵/۱۲/۱۰